ร่วมเสริมสร้างนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรุ่นใหม่

กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจับมือกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจัด กิจกรรมสร้างนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(Industrial Product Designer)” เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักออกแบบรุ่นใหม่ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันที่แตกต่าง และสร้างมูลค่าเพิ่มทางพาณิชย์ โดยพัฒนาไปสู่นักออกแบบผลิตภัณฑ์มืออาชีพ โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก นางวันเพ็ญ รัตนกังวาล ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (คนที่ 3 จากซ้าย) ร่วมมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัล และยังมีอาจารย์ ดร.วีระนันท์ คำนึงวุฒิ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (คนที่ 4 จากซ้าย) รวมถึงศิลปิน ดารา นายแบบร่วมแสดงความยินดี ณ ลานไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ชั้น เมื่อเร็วๆ นี้