มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เยี่ยมชมเมโทรซิสเต็มส์ฯ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำคณะนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3-4 สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ พร้อมอาจารย์ รวม 75 คน เข้าศึกษาดูงานพร้อมฟังการบรรยายความรู้ด้านซอฟต์แวร์ โดย นายมีลาภ โสขุมา Digital Transformation Officer และ Enterprise Solution Architect กลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โซลูชั่ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บรรยายความรู้เรื่อง Digital Platform & Ecosystem” พร้อมนำเยี่ยมชมศูนย์สาธิตเทคโนโลยีต่างๆ ตลอดจนศูนย์สาธิตเทคโนโลยีด้านการพิมพ์ HP PageWide Technology Center และ HP 3D Printing ภายในบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560