ประกาศรายชื่อผู้โชคดี Steekinks ฉบับ 33 ตอบถูก 5 ท่านแรก รับรางวัล Movie Gift Voucher SF (รางวัลละ 2 ใบ)

 

                        1. คุณฐณวรัตน์ สายทอง     จ.ชัยภูมิ

                        2. คุณธิติมา  สุนทรไพบูลย์กุล     จ.สุราษฎร์ธานี

                        3. คุณศิริพร  สายวงค์ปัญญา   จ.ลำปาง

                        4. คุณภัทรพร  จันทร์เจริญ    จ.ฉะเชิงเทรา

                        5. คุณวรรษมน  สินธพานนท์    จ.ราชบุรี