ข้อมูลควรรู้ผ่านสิบแผ่นภาพข้อมูล Infographic

ข้อมูลควรรู้ผ่านสิบแผ่นภาพข้อมูล  Infographic

 

แผ่นภาพข้อมูล  Infographic สามารถให้ข้อมูลที่เรียบง่ายชัดเจน และนำไปสู่ความลึกซึ้งคิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์/ความสำคัญของเรื่องราวต่างๆ ได้  แล้วแต่สถานภาพ  สถานการณ์ และพื้นฐานแห่งความรู้ ไปจนถึง การมีอำนาจในเชิงบริหารจัดการเรื่องราวต่างๆ

 

สิบแผ่นภาพข้อมูล Infographic  ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างในเรื่องดังกล่าว  (เครดิตอยู่ในแผ่นภาพ)

ในอนาคตอาจมีงาน “เลียนแบบ-เรียนแบบ”  และสร้างสรรค์ข้อมูลใหม่ๆ  หรือข้อมูลเฉพาะของประเทศไทย  ข้อมูลเฉพาะของแต่ละเรื่องราว  ในลักษณะ  10 เรื่องเด่นควรรู้สำหรับ........

นับว่าบรรลุจุดประสงค์ขั้นต้นในการนำสิบแผ่นภาพข้อมูลนี้มาเผยแพร่ต่อ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*-*-*