มจธ. ลงนาม MOU ร่วมกับ แอพพลิแคด สร้างรากฐาน BIM สู่ภาคการศึกษาไทย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ บริษัท แอพพลิแคด จำกัด  ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) จัดตั้งศูนย์อบรม ArchiCAD BIM Learning Center เพื่อเสริมสร้างทักษะด้าน Building Information Modeling : BIM สำหรับนักเรียนสถาปัตยกรรม วิศวกรรมโยธาและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง จากความร่วมมือกัน ในครั้งนี้จะนำไปสู่การช่วยยกระดับภาคการศึกษาให้สามารถก้าวทันเทคโนโลยีในการออกแบบและการผลิต รวมทั้งยกระดับความสามารถของบุคลากรไทยให้รองรับอุตสาหกรรมด้านวิศวกรรม การออกแบบ และอุตสาหกรรมการผลิตในอนาคต โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิติเดช สันติชัยอนันต์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และคุณสมศักดิ์ วรรักษา ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ AEC บริษัท แอพพลิแคด จำกัด  เป็นผู้ลงนาม พร้อมด้วย Mr.Gyorgy Baki International Sales Manager Asia จาก GRAPHISOFT ผู้ผลิตซอฟต์แวร์ ArchiCAD BIM ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี