ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศล พระบรมศพ “ในหลวงรัชกาลที่ 9”

(จากซ้าย) ผศ.ดร. สุรพงษ์ เลิศสิทธิชัย    ผศ.ดร. กมล จิราพงษ์    ดร. วีระพันธุ์ ชินวัตร    อัชชพล ดุสิตนานนท์   ภิรวดี ชูประวัติ    ผศ.ดร. ธนะ จีระพิวัฒน์    ชาติเฉลิม เกลียวปฏินนท์    

 

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย อัชชพล ดุสิตนานนท์ นายกสมาคม พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่สมาคม ร่วมเป็นเจ้าภาพ พิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ บำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย   "ในหลวงรัชกาลที่ 9" ณ  พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง