(จากซ้าย) ผศ.ดร. สุรพงษ์ เลิศสิทธิชัย    ผศ.ดร. กมล จิราพงษ์    ดร. วีระพันธุ์ ชินวัตร    อัชชพล ดุสิตนานนท์   ภิรวดี ชูประวัติ    ผศ.ดร. ธนะ จีระพิวัฒน์    ชาติเฉลิม เกลียวปฏินนท์    

 

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย อัชชพล ดุสิตนานนท์ นายกสมาคม พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่สมาคม ร่วมเป็นเจ้าภาพ พิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ บำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย   "ในหลวงรัชกาลที่ 9" ณ  พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง