สิงห์ เอสเตท แต่งตั้ง ซีบีอาร์อี ประเทศไทย เป็นตัวแทนแต่เพียงผู้เดียวในการปล่อยเช่าพื้นที่ภายในอาคารสำนักงาน ในโครงการมิกซ์-ยูส “สิงห์ คอมเพล็กซ์

แต่งตั้งตัวแทนขาย บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)  โดยนายนริศ เชยกลิ่น (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และบริษัท ซีบีอาร์อี ประเทศไทย โดย นางสาวอลิวัสสา พัฒนถาบุตร (ที่ จากขวา) กรรมการผู้จัดการ ร่วมลงนามในสัญญาแต่งตั้ง ซีบีอาร์อี ประเทศไทย เป็นตัวแทนแต่เพียงผู้เดียวในการปล่อยเช่าพื้นที่ภายในอาคารสำนักงาน (Sole Agent) ในโครงการมิกซ์-ยูส “สิงห์ คอมเพล็กซ์” พื้นที่ 11 ไร่ บนถนนอโศกมนตรี มูลค่าโครงการ 4,255ล้านบาท (ไม่รวมมูลค่าที่ดินและมูลค่าโครงการคอนโดมีเนียม) เมื่อเร็วๆ นี้

 

รายชื่อบุคคลจากซ้ายไปขวา

  1. คุณพรศรัญ สุเวชกิจกุล    ผู้ช่วยผู้อำนวยการ – ฝ่ายพัฒนาธุรกิจค้าปลีก บมจ. สิงห์ เอสเตท
  2. คุณศิริธร ธำรงนาวาสวัสดิ์ ผู้อำนวยการ – ฝ่ายการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร บมจ. สิงห์ เอสเตท
  3. คุณอรณีย์ พูลขวัญ          ผู้อำนวยการ  ฝ่ายพัฒนาธุรกิจค้าปลีก บมจ. สิงห์ เอสเตท
  4. นายนริศ เชยกลิ่น            ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. สิงห์ เอสเตท
  5. คุณอลิวัสสา  พัฒนถาบุตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีบีอาร์อี ประเทศไทย
  6. คุณมณีรัตน์ วิจิตรรัตนะ    ผู้อำนวยการแผนกพื้นที่สำนักงาน บริษัท ซีบีอาร์อี ประเทศไทย
  7. คุณนิธิพัฒน์ ทองพันธุ์      กรรมการบริหารและหัวหน้าแผนก พื้นที่สำนักงาน บริษัท ซีบีอาร์อี ประเทศไทย