สำนักงาน ป.ป.ช. ขอยกย่องคนทำความดี เดือนมิถุนายน 2560

                   นายสรรเสริญ  พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. แถลงว่าสำนักงาน ป.ป.ช. เล็งเห็นถึงคุณค่าของการทำความดี คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์อื่นใด มีค่านิยมซื่อสัตย์สุจริต อันจะทำให้เกิดความผาสุกในสังคม จึงได้รวบรวมข้อมูลบุคคลที่ทำความดีที่มีการเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ ซึ่งสมควรยกย่องชมเชยและเป็นแบบอย่างที่ดีงาม โดยเดือนมิถุนายน 2560 รวบรวมข้อมูลได้ ดังนี้

1. เด็กหญิงปพิชชา  อันถามนต์ (น้องจูน) นักเรียนชั้น ป.3 โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ มัธโนทัย จ.ตาก เก็บกระเป๋าสตางค์ได้บริเวณห้างโลตัส ภายในมีเงิน 30,000 บาทและบัตรเครดิต นำไปให้แม่เพื่อแจ้งห้างประกาศประชาสัมพันธ์ สามารถส่งคืนเจ้าของได้

2. เด็กชายสุชาติ  นานา นักเรียนชั้น ป.2 โรงเรียนบ้านสันโค้ง อ.แม่สาย จ.เชียงราย เก็บกระเป๋าได้บริเวณถนนหน้าโรงเรียน ภายในมีเงินและทองรูปพรรณ มูลค่ารวมกันประมาณ 50,000 บาท จึงนำไปให้ครูประกาศ สามารถส่งคืนเจ้าของได้

3. เด็กชายณัฎฐพล  นาคดี นักเรียนชั้น ป.3 โรงเรียนอนุบาลตับเต่า (ไคร้สามัคคีวิทยา) อ.เทิง        จ.เชียงราย เก็บสร้อยคอทองคำได้บริเวณสนามโรงเรียน จึงนำไปให้ครูประกาศ สามารถส่งคืนเจ้าของได้

4. เด็กชายณัฐกรณ์  ขันย่าเป้า นักเรียนชั้น ป.3 โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เก็บเงินได้ที่ศูนย์การค้าพรอมเมนาตา 10,000 บาท ส่งมอบให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ศูนย์การค้าประกาศตามหาเจ้าของ

5. นางสาวปราณี  อินต๊ะเปียง ผู้ปกครองของนักเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนนวมินทร์ราชูทิศพายัพ จ.เชียงใหม่           เก็บโทรศัพท์มือถือได้ที่ถนนเลียบคลองชลประทาน สามารถส่งคืนเจ้าของซึ่งเป็นนักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนดังกล่าวได้

6. นางสาวทิพย์ประกาย  สายเม้า ราษฎรในพื้นที่ตำบลนาซาว อ.เมือง จ.น่าน เก็บเงินได้ 6,200 บาท สามารถส่งคืนเจ้าของได้

7. นายพนาเพลิน  ชาลีชีพ ชาวอำเภอพนา จ.อำนาจเจริญ อาชีพขับรถแท็กซี่ เลขทะเบียน ทษ 9899 กรุงเทพมหานคร พบกระเป๋าถือสุภาพสตรีที่ลืมวางไว้ที่เบาะนั่งผู้โดยสารด้านเบาะหลัง ภายในมีเงินสด 218,640 บาท สามารถส่งคืนเจ้าของได้

8. นายติ๋ม  คล้ายคลึง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขา    สูงเนิน จ.นครราชสีมา พบกระเป๋าสะพายบริเวณห้องน้ำ จึงได้แจ้งหัวหน้าทราบ และติดต่อเจ้าของมารับคืน ซึ่งต่อมาทราบว่ามีเงินในกระเป๋า 200,000 บาท โดยเจ้าของได้มอบเงิน 10,000 บาท ให้แก่ รปภ. เป็นสินน้ำใจ

9. นายธัชธรรม  วงศ์ชารี นางสาวณิชมน  นฤดีศรีอุทัย นางสาวรัชนีกร  จุ้ยกุดแคน และนางสาวจุฑามณี  สารภักดี นักเรียนโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จ.ขอนแก่น พบเงินสด 41,000 บาท ตกอยู่บริเวณหน้าตู้ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนมหาจักรพรรดิ์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา จึงแจ้ง สภ.เมืองฉะเชิงเทรา สามารถส่งคืนแก่เจ้าของคือนาย MIN NYI NAING ชาวเมียนมาร์ได้ และนาย MIN NYI NAING ได้มอบเงิน 4,000 บาท ให้กับกลุ่มนักเรียนเพื่อเป็นการตอบแทน และกลุ่มนักเรียนร่วมกันนำเงินส่วนนี้ไปทำบุญบริจาคโลงศพต่อไป

10. เด็กชายภูริต  จิตปัญญา (น้องดินสอ) นักเรียนชั้น ป.4 โรงเรียนอนุบาลนครพนม พบสร้อยข้อมือทองคำหนัก 1 บาท ที่ร้านถ่ายรูปเพลินจิต ขณะไปถ่ายรูปกับคุณแม่ จึงแจ้ง สภ. เมืองนครพนม และสามารถส่งคืนเจ้าของซึ่งเป็นชาว สปป.ลาว

11. นายอาคม  ประคองเพชร พนักงานรักษาความปลอดภัย สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์ สาขาศีขรภูมิ เก็บเงิน 6,000 บาท ได้บริเวณข้างป้อมยามด้านหน้าสำนักงาน รีบตามหาเจ้าของโดยเร็วที่สุดแต่ไม่พบ  จึงนำไปส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ ต่อมาได้มีผู้ประกันตนเจ้าของเงินดังกล่าวมาสอบถามและได้ส่งมอบเงินคืนได้

12. นายมีชัย  พรมแพน และนางอุไร  พรมแพน สองสามีภรรยา อาชีพเกษตรกร อยู่บ้านเลขที่ 61 ม.8     ต.หนองผือ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด ได้เดินทางไปค้าขายและขอพักอาศัยอยู่ที่วัดกลาง บ้านกุดโง้ง ม.6 ต.โพนข่า อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ พบกระเป๋าสภาพขาดรุ่งริ่ง เนื่องจากถูกสุนัขกัด ตกหล่นอยู่บริเวณวัด ภายในประเป๋ามีธนบัตรเป็นเงิน 7,000 บาท พร้อมเอกสารสำคัญและบัตร จึงนำไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านประกาศหาเจ้าของ และสามารถส่งคืนเจ้าของคือหลวงตาฐา รักษาการเจ้าอาวาสวัดกลาง

13. นายอนันต์  คตวงษ์ฆ้อง พนักงานขับรถโดยสารประจำทางปรับอากาศของบริษัทกิจการทัวร์       เก็บกระเป๋าสตางค์ของผู้โดยสารทำหล่นไว้บนรถ ณ ท่ารถโดยสาร อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ ภายในมีเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท  จึงนำไปแจ้งให้กับบริษัทที่ตนขับรถ และสามารถส่งมอบคืนให้เจ้าของได้

14. นางสาวนุชรินทร์  เพชรดี และนางสาวนัฐพร  เพชรดี นักเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ เก็บกระเป๋าเงินได้บริเวณตลาดสังกะสี ภายในมีเงินสดและเอกสารสำคัญ จึงแจ้ง สภ.   กันทรลักษ์ และสามารถส่งมอบคืนให้เจ้าของได้

15. นายชัยชาญ  ฉีมารัตน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะบริการธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เก็บกระเป๋าสะพายได้บริเวณลานจอดรถห้างเทสโก้โลตัส สาขาศรีสะเกษ ภายในมีเงินสดและโทรศัพท์มือถือ 2 เครื่อง จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ของห้างประกาศ และสามารถส่งมอบคืนให้เจ้าของได้

16. นายทะนงศักดิ์ (ไม่ทราบนามสกุล) พนักงานห้างโฮมโปร สาขาภูเก็ต จ.ภูเก็ต เก็บแคชเชียร์เช็คมูลค่ากว่า 3,000,000 บาท คาดว่าเป็นของลูกค้าทำตกไว้ในห้าง จึงแจ้งศูนย์บริการลูกค้าประกาศ และสามารถส่งมอบคืนให้เจ้าของได้

17. นายณัฐพล  พรหมทองแก้ว พนักงานเข็นรถเข็นห้างเทสโก้โลตัส สาขาสงขลา จ.สงขลา พบกระเป๋าลูกค้าลืมไว้ในรถเข็นบริเวณลานจอดรถ ภายในมีทองคำแท่งหนัก 10 บาท 6 แท่ง เงินสดและทรัพย์สินอื่น รวมมูลค่ากว่า 2,000,000 บาท จึงแจ้งหัวหน้าติดต่อหาเจ้าของ และสามารถส่งมอบคืนให้เจ้าของได้ โดยเจ้าของได้มอบเงิน 20,000 บาท ให้นายณัฐพล เพื่อตอบแทนในความมีน้ำใจ

18. เด็กชายธราภัทร  เทพสุริวงศ์ เด็กชายชยากร  เทพสุริวงศ์ เด็กชายวุฒิชัย  บิลภัทร เด็กชายกฤตนันท์  อุสาหะ และเด็กชายธนวัฒน์ หวังมะโน นักเรียนโรงเรียนวัดดีหลวง อ.สทิงพระ จ.สงขลา เก็บกระเป๋าสตางค์ได้บริเวณศาลาประชาคมวัดดีหลวง ภายในมีเงิน 16,000 บาท จึงแจ้งผู้ปกครองและครู จนสามารถส่งมอบคืนให้เจ้าของได้

19. นางศิรินารถ  มีจันทร์แก้ว อยู่บ้านเลขที่ 19/5 ม.4 ต.เขาวง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี เจ้าของร้านขายของชำ พบกระเป๋าสตางค์บริเวณเคาเตอร์หน้าร้าน ภายในมีเงิน 30,000 บาท จึงแจ้งกำนันตำบลเขาวง ช่วยลงเฟสบุ๊คตามหาเจ้าของ และสามารถส่งมอบคืนให้เจ้าของได้

20. เด็กหญิงสิริรัตน์  นาคเกิด นักเรียนชั้น ป.2 โรงเรียนธิดาแม่พระ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี        เก็บกระเป๋าสตางค์ได้ในห้องน้ำของห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง ภายในมีเงินและเอกสารสำคัญ จึงแจ้งห้างประกาศ และสามารถส่งมอบคืนให้เจ้าของได้

21. นายยุทธพล  ทวีตา นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงาน ป... ประจำจังหวัดสตูล       พบสร้อยข้อมือทองคำ ตกอยู่ในห้างเซ็นทรัลเฟสติวัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จึงแจ้งห้างประกาศ และสามารถส่งมอบคืนให้เจ้าของได้

22. นายจักรพงษ์  อรรถสุนทร นักศึกษาชั้นปีที่ 2 แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา พบกระเป๋าบริเวณหลังโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ภายในมีล็อตเตอรี่และทรัพย์สินอื่น มูลค่าร่วม 100,000 บาท จึงแจ้ง สภ. เมืองฉะเชิงเทรา เพื่อติดตามหาเจ้าของ และสามารถส่งมอบคืนให้เจ้าของได้

23. นายภีระพัฒน์  กลางกัญญา พนักงานปั๊มน้ำมันเอสโซ่ ถนนพหลโยธิน สาขาวังน้อย                จ.พระนครศรีอยุธยา เก็บกระเป๋าสตางค์ได้ที่จุดเติมน้ำมัน ภายในมีเงิน 10,000 บาทและเอกสารสำคัญ สามารถติดต่อและส่งมอบคืนให้เจ้าของได้

24. ดาบตำรวจ อตินัน  มีปัญญา ผู้บังคับหมู่จราจร สภ.เมือง จ.ชัยนาท เก็บสร้อยคอทองคำพร้อมพระเลี่ยมทองได้ จึงประกาศตามหาเจ้าของ

25. นายภานุวัชร  สารทช้าง อาชีพขับรถแท็กซี่ เลขทะเบียน ทห 348 กรุงเทพมหานคร เก็บกระเป๋าคาดเอวของผู้โดยสารลืมไว้ในรถ คาดว่าเป็นผู้โดยสารจากท่าอากาศสุวรรณภูมิไปโรงแรมธาราเพลส สามเสน ภายใน   มีเงิน 5,700 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 193,000 บาท จึงแจ้งท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและ สน.ลาดกระบัง        จนสามารถติดตามและส่งมอบคืนให้เจ้าของ MRS. LILIA DAVALOS ชาวเม็กซิกันได้ นับเป็นการสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในสายตาของนานาชาติ

26. นายวันชัย  ขันทอง เก็บกระเป๋าสตางค์ได้ขณะขับรถจักรยานยนต์บริเวณบนถนนประดิษฐ์มนูธรรม ภายใน มีเงินไทยและเงินสกุลอื่น มูลค่า 40,000 บาท และเอกสารสำคัญ จึงแจ้ง จส. 100 ติดตามและสามารถส่งมอบคืนให้เจ้าของ คือนางสาววิลาวัลย์  อภิญญาพงศ์ นักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย

27. นายทอง  แซ่เตียว อาชีพขับรถแท็กซี่ เลขทะเบียน ทศ 6330 กรุงเทพมหานคร เก็บกระเป๋าสะพายของผู้โดยสาร ทำหล่นไว้ในรถ ภายในมีเงิน 8,000 บาท และเอกสารสำคัญ จึงแจ้ง จส. 100 ติดตามและสามารถส่งมอบคืนให้เจ้าของได้

28. นายนลิตร  ห่อยผักแว่น อาชีพขับรถแท็กซี่ เลขทะเบียน มฉ 251 กรุงเทพมหานคร เก็บกระเป๋าสตางค์ผู้โดยสารทำหล่นไว้ในรถ จึงแจ้ง จส. 100 ติดตามและสามารถส่งมอบคืนให้เจ้าของได้

 

 

                   สำนักงาน ป.ป.ช. จึงขอยกย่องชมเชยในทำความดีของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งขอบคุณสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ที่ได้เผยแพร่ค่านิยมที่ดีงามข้างต้นด้วย