เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ได้รับโล่ห์พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในโครงการต้นแบบเครือข่ายกรุงเทพฯ สีเขียว

ศักดิ์ชาย  เลาหวิโรจน์ ผู้จัดการทั่วไป อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ พร้อมทีมงาน รับโล่ห์พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการต้นแบบเครือข่ายกรุงเทพฯ  สีเขียว จัดโดย สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร โดย อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ได้รับรางวัลประเภทอาคารสูง รางวัลแก้วไพฑูรย์ จากการคัดเลือกภาคีเครือข่ายหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการมากกว่า 246หน่วยงาน โดยมี จักกพันธุ์  ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี  ณ    ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก http://www.empiretower.co.th/news_events.html