เมโทรซิสเต็มส์ฯ หรือ MSC เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2560

          นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล รองประธานกรรมการ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MSCนำทีมพนักงานของบริษัทฯ เข้าร่วมกิจกรรมในงาน วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2560 ภายใต้แนวคิด “รัฐบาลใหม่! คอร์รัปชันเก่า? ซึ่งเป็นงานเสวนาวิชาการที่ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ได้จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ