อาคารเขียว “เลี้ยวขวา” เดินหน้าออกแบบและก่อสร้างเพื่อตอบแทนที่ดีกว่า
 • 14 สิงหาคม 2018
 • 13
 • 0
“เอาทั้งเงินทั้งกล่อง”  “เอากล่องมาใส่เงิน”  เป็นวลีที่ล้อเลียนกึ่งชี้นำถึงการทำงานที่...
อ่านต่อ
กรมชลประทานสร้างอ่างเก็บน้ำ 4 แห่ง การขยายเหมืองแร่ งานขยายทางเข้าอู่ตะเภา-ท่าเรือจุกเสม็ด
 • 9 สิงหาคม 2018
 • 15
 • 0
งานก่อสร้างด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาทางกายภาพ พัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทยยังมีอย่างต่อเนื่อง จุดเริ่มต้นที่สำคัญประการหนึ่งของการต...
อ่านต่อ
การทำความเข้าใจเรื่องเขื่อน น้ำล้นเขื่อน น้ำท่วมเขตเมือง กรณีศึกษาจากเขื่อนแก่งกระจาน ลุ่มน้ำเพชรบุรี
 • 7 สิงหาคม 2018
 • 15
 • 0
เขื่อนในประเทศไทยมี 33 เขื่อนใหญ่ 367 เขื่อนอ่างขนาดกลาง และ 4,000 กว่าอ่างขนาดเล็ก เมื่อสร้างเขื่อนและหรืออ่างเก็บน้ำแล...
อ่านต่อ
เตรียมรับผลดีรถไฟทางคู่จรดชายแดนเชียงของ เชื่อมไทย-ลาว-พม่า-จีน
 • 3 สิงหาคม 2018
 • 35
 • 0
การคมนาคมขนส่งระบบรางผ่านโครงข่ายรถไฟทางคู่มีความสำคัญในการเชื่อมโยงเศรษฐกิจระหว่างเมืองต่อเมือง  ภาคต่อภาค  ม...
อ่านต่อ
CoST เข้าใจง่าย เข้าถึงได้ง่าย บทพิสูจน์ปี 2560 - 2561
 • 31 กรกฎาคม 2018
 • 26
 • 0
  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดในการปรับเปลี่ยนพัฒนาทางกายภาพของประเทศให้พร้อม...
อ่านต่อ
งานก่อสร้างถนน ชลประทาน อาคารสถานที่ รวมโครงการร้อนแห่ง “พื้นที่อีสานตอนล่าง 2”
 • 27 กรกฎาคม 2018
 • 21
 • 0
  “พื้นที่อีสานตอนล่าง 2” ประกอบด้วย จังหวัด อุบลราชธานี  ยโสธร ศรีสะเกษ และอำนาจเจริญ รวม 4 จังห...
อ่านต่อ
ผลการประกวดราคากรมชลประทานกว่าพันล้านบาท สำนักงานศาลยุติธรรมกว่าเจ็ดร้อยล้านบาท
 • 24 กรกฎาคม 2018
 • 47
 • 0
รวบรวมประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เดือนกรกฎาคม  2561  นำเสนอเฉพาะโครง...
อ่านต่อ
เพิ่มศักยภาพการคมนาคมขนส่งให้อีอีซี. ยังมีงานขนาดเหมาะสมกับบริษัทรับเหมาขนาดกลาง
 • 20 กรกฎาคม 2018
 • 51
 • 0
พลังของโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก (Eastern Seaboard) ที่เริ่มต้นเมื่อ พ.ศ. 2524 หลังจากโรงงานอุตสาหกรรมต่...
อ่านต่อ
ภารกิจลับ “กฎหมายภาษีลาภลอย”
 • 16 กรกฎาคม 2018
 • 41
 • 0
ตำแหน่งที่ตั้ง ระยะทางระหว่างโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งกับตำแหน่งที่ตั้งของโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ มีความส...
อ่านต่อ
ใครได้ใครเสีย “ภาษีลาภลอย” -ผู้ซื้อจ่ายเสมอ
 • 13 กรกฎาคม 2018
 • 39
 • 0
ความเหมาะสมจากการ “ได้และเสีย” จากความเปลี่ยนแปลงด้านสิทธิและประโยชน์พื้นฐานที่เกิดขึ้นจากการถือครองอสังหาริ...
อ่านต่อ
สงครามการค้าอเมริกัน-จีน ไทยแพ้ก่อน
 • 10 กรกฎาคม 2018
 • 51
 • 0
“ฝนตกบ้านน้อง ฟ้าร้องบ้านพี่”  หรือวลี “อเมริกันแค่ไอ แต่ไทยเป็นหวัด”  (ตอนนี้ “...
อ่านต่อ
รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ธุรกิจใหญ่ 15 รายซื้อซอง กี่รายจับกลุ่มกัน
 • 6 กรกฎาคม 2018
 • 43
 • 0
ในขณะที่สนามบินสุวรรณภูมิมีโครงการระยะที่สอง สร้างทางขึ้นลงเพิ่ม  สร้างอาคารผู้โดยสารเพิ่ม   ส่วนสนามบินด...
อ่านต่อ
แนวทางการพัฒนางานวัฒนาธรรมเพื่อสร้างอาชีพ นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี
 • 14 มิถุนายน 2018
 • 29
 • 0
มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 12  มิถุนายน  2561 (ครม.สัญจรไปจังหวัดนครสวรรค์)  มีเรื่องน่าสนใจ  โดยเฉพาะการอ...
อ่านต่อ
ข้อมูลการพัฒนาพื้นที่ นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร จอุทัยธานี
 • 14 มิถุนายน 2018
 • 17
 • 0
มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 12  มิถุนายน  2561 (ครม.สัญจรไปจังหวัดนครสวรรค์)  มีเรื่องน่าสนใจ โดยเฉพาะนำโครงการต...
อ่านต่อ
สร้างพื้นฐานต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ผ่านการศึกษา
 • 24 พฤษภาคม 2018
 • 24
 • 0
บทเรียนของหลายประเทศใช้การปกครองระบอบประชาธิปไตย เพิ่มอำนาจประชาชนในการแก้ปัญหาทุจริต สำหรับประเทศไทยในช่วงเวลานี้ เน้นก...
อ่านต่อ
ติดตามความคืบหน้า ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/บันทึกข้อมูล
 • 24 พฤษภาคม 2018
 • 38
 • 0
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มีผลผูกพันกับการทำงานของรัฐบาล  ดังนั้นความคืบหน้าของยุทธศาสตร์นี้ควรบันทึกไว้ ทั้งนี้ล่าสุดเป...
อ่านต่อ
กรมทางหลวงชนบทสร้างเส้นทางเพิ่มความเจริญและโอกาสให้ท้องถิ่น
 • 21 พฤษภาคม 2018
 • 93
 • 0
งานก่อสร้างถนนของกรมทางหลวงชนบทช่วยเชื่อมโยงโครงข่ายถนนของกรมทางหลวง และการคมนาคมขนส่งระบบรางให้เข้าถึงพื้นที่ชุมชนให้ทั...
อ่านต่อ
แรงกระตุ้นจาก “ทีมวิจัยธนาคารโลก” ความยาก-ง่ายการลงทุน
 • 15 พฤษภาคม 2018
 • 122
 • 0
เดือนเมษายน –พฤษภาคม ของแต่ละปี ทีมวิจัยจากธนาคารโลกมีกำหนดมาสำรวจเก็บข้อมูลเพื่อประกอบการจัดอันดับความยาก-ง่ายในก...
อ่านต่อ
คอขวด-เส้นเลือดขอด บุคลากรด้านช่าง ปมอับปางไทยแลนด์ 4.0
 • 8 พฤษภาคม 2018
 • 114
 • 0
  คำขวัญ “แรงงานสร้างโลก”  มีบทบาททั้งแสดงความสำคัญของแรงงานคนทำงานที่ใช้แรงงานกาย  ความชำนา...
อ่านต่อ
บุคลากรระบบราง อีกประเด็นความมั่นคงของโลจิสติกส์ระดับประเทศ
 • 3 พฤษภาคม 2018
 • 80
 • 0
การสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในเขตกรุงเทพฯปริมณฑล และหัวเมืองใหญ่ อาทิ  ขอนแก่น  ภูเก็ต และเชียงใหม่ ...
อ่านต่อ
บุคลากรระบบราง อีกประเด็นความมั่นคงของโลจิสติกส์ระดับประเทศ
 • 3 พฤษภาคม 2018
 • 52
 • 0
  การสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในเขตกรุงเทพฯปริมณฑล และหัวเมืองใหญ่ อาทิ  ขอนแก่น  ภูเก็ต และเชียงให...
อ่านต่อ
กคช. สร้างที่พักอาศัยตามแนวคิด TOD เริ่มโครงการแรก ลำลูกกาคลองสอง – รถไฟฟ้าสายสีเขียว
 • 18 เมษายน 2018
 • 79
 • 0
แนวคิดการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามโครงข่ายคมนาคมโครงสร้างพื้นฐาน (Transit Oriented Development: TOD)  มีโอกาสเป็นจริงในป...
อ่านต่อ
หลักการและแนวทางใหญ่รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน
 • 2 เมษายน 2018
 • 115
 • 0
เป็นเรื่องที่ควรบันทึกไว้เพื่อติดตามรายละเอียดในการสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินคือ อูตะเภา –  สุวรรณภ...
อ่านต่อ
“โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” หลักการที่รู้แล้วเกิดประโยชน์
 • 2 เมษายน 2018
 • 265
 • 0
ควรบันทึกไว้เพื่อร่วมเผยแพร่ให้ทั่วถึงมากขึ้น เพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงสาระสำคัญของหลักการในโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โครง...
อ่านต่อ
การบริหารต้นทุน-การบริหารเงินผ่านมือของอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้าง
 • 2 เมษายน 2018
 • 94
 • 0
อุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้าง-ธุรกิจก่อสร้างทำให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจหรือผลกระทบทวีคูณได้อย่างน้อย  7  เท่า...
อ่านต่อ
สร้างความพร้อมทางกฎหมายผังเมืองรองรับ EEC
 • 23 มีนาคม 2018
 • 213
 • 0
ภาครัฐทุมเทสรรพกำลังมหาศาลเพื่อผลักดันโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development...
อ่านต่อ
ภาคเอกชนแห่จดทะเบียนบริษัทใหม่ในพื้นที่ EEC ร่วมเส้นทางไทยแลนด์ 4.0
 • 13 มีนาคม 2018
 • 133
 • 0
ประสบการณ์ร่วมของประเทศไทยที่ได้จากผลพวงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก หรือ Eastern Sea  Board  คือ การ...
อ่านต่อ
การคมนาคมขนส่งกับท่องเที่ยว/เกษตรกรรม
 • 11 มีนาคม 2018
 • 115
 • 0
การเคลื่อนย้ายทางกายภาพยังมีความจำเป็น  นักท่องเที่ยวต้องไปถึงพื้นที่จริง  สินค้าทางเกษตรกรรมต้องเดินทางจากไร่...
อ่านต่อ
พัฒนาความเชื่อมโยงสนับสนุนระบบโลจิสติกส์ระหว่างพื้นที่
 • 11 มีนาคม 2018
 • 138
 • 0
ระบบโลจิกติกส์  ขนส่ง  จัดเก็บ กระจายกล่าวถึงที่สุดแล้ว ต้องบรรลุ Door to Door ดังนั้นจึงต้องมีการเชื่อมโยงทั้...
อ่านต่อ
ถนน ระบบรางภาคกลาง การเดินเรือพัทยา-หัวหิน
 • 11 มีนาคม 2018
 • 57
 • 0
ความคืบหน้างานก่อสร้างถนน ระบบราง(พื้นที่ภาคกลาง)  และเส้นทางลัดข้ามอ่าวไทย ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่  6 มีน...
อ่านต่อ