คุ้มครองลิขสิทธิ์ในงานภาพถ่าย ตลอดอายุผู้สร้างสรรค์และต่อไปอีก 50 ปี เพิ่มความเข้มงวดด้านเทคโนโลยี
 • 18 ตุลาคม 2018
 • 8
 • 0
การคุ้มครองลิขสิทธิ์ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์  ความคิดสร้างสรรค์เป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์ 4...
อ่านต่อ
เตรียมการล่วงหน้าเศรษฐกิจไทย ปี 62 ขยายตัว 4.0 % แม้ปีนี้ขยายตัว 4.5 %
 • 17 ตุลาคม 2018
 • 61
 • 0
การวิเคราะห์การขยายตัวของเศรษฐกิจประเทศเป็นการชี้แนวโน้มโดยสังเขปถึงโอกาสทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้นเปิดกว้างมากน้อยเพียงใด &l...
อ่านต่อ
ยุคใหม่แฟลตดินแดง ชุมชนเมืองแห่งอนาคตของผู้มีรายได้น้อย
 • 11 ตุลาคม 2018
 • 27
 • 0
“คนจนเมือง”  เป็นทั้งปัญหาและโอกาสของการบริหารจัดการเมืองใหญ่  เรื่องทั้งสองด้านนั้นรวมอยู่ด้วยกัน...
อ่านต่อ
ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณลงทุน พลังสนับสนุนเศรษฐกิจจากภาครัฐ
 • 10 ตุลาคม 2018
 • 30
 • 0
งบประมาณการลงทุนภาครัฐมีพลังสนับสนุนเศรษฐกิจทั้งทางตรงจากผลกระทบทวีคูณของวงเงินลงทุน และผลดีทางอ้อมจากการสร้างประโยชน์ทา...
อ่านต่อ
สร้างความพร้อม อีอีซี. รัฐบาลเร่งงานโครงสร้างพื้นฐานกว่า 6 แสนล้านบาท เกิดงานก่อสร้างขนาดใหญ่
 • 5 ตุลาคม 2018
 • 32
 • 0
ความพร้อมทางกายภาพหมายถึงโครงสร้างพื้นฐานทางด้านคมนาคมขนส่ง  โทรคมนาคม  ความพร้อมทางด้านโทรคมนาคม   ...
อ่านต่อ
ติดตามร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล รอผ่านด่านสนช.การก้าวสู่ยุคสมัยประชาชนเข้าถึงข้อมูลภาครัฐง่าย-สะดวก
 • 3 ตุลาคม 2018
 • 33
 • 0
ในอดีตที่ผ่านมา ระดับและรายละเอียดของการเข้าถึงและรับรู้ข้อมูลต่างๆ  ของภาครัฐ  เป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งในกา...
อ่านต่อ
รัฐเร่งสร้างความพร้อมสื่อสารโทรคมนาคม-เน็ตประชารัฐ-ทางเชื้อมไทยแลนด์ 4.0
 • 27 กันยายน 2018
 • 35
 • 0
จุดสำคัญที่ต้องพร้อมอย่างหนึ่งในการผลักดันให้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 เกิดขึ้นจริงคือ โครงข่ายการสื่อสารโทรคมนาคมที่ทันสมัยครอ...
อ่านต่อ
ช่วงเวลา “ขาขึ้น” อุตสาหกรรมเหล็ก (จบ)/ เหล็กกลุ่มไหนอนาคตดี
 • 25 กันยายน 2018
 • 54
 • 0
ฝนตกไม่ทั่วฟ้านั้นเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นความปกติ  หากเกิดฝนตกมากมายคล้ายฝนตกทั่วฟ้าต่างหากล่ะ  เป็นความผิดปกติ...
อ่านต่อ
ช่วงเวลา “ขาขึ้น” อุตสาหกรรมเหล็ก (3)/ แต่มีภัยจากสงครามการค้าอเมริกา-จีน
 • 21 กันยายน 2018
 • 55
 • 0
ในยุคที่ธุรกิจขนาดเล็กในครัวเรือน กิจการ SME ต้องแข่งขันกับกิจการขนาดใหญ่ระดับโลกไม่ทางตรงก็ทางอ้อม จึงเป็นธรรมดาที่อุตส...
อ่านต่อ
ช่วงเวลา “ขาขึ้น” อุตสาหกรรมเหล็ก (2)/ เน้นเกมรุกหรือบริหาร Spread
 • 18 กันยายน 2018
 • 55
 • 0
แนวคิดเงินเก็บตกหรือเงินที่ประหยัดได้เทียบแล้วเป็นสองเท่าของเงินที่หาได้นั้นตามหลักคณิตศาสตร์ถูกต้อง  แต่ต้องพิจารณ...
อ่านต่อ
ช่วงเวลา “ขาขึ้น” อุตสาหกรรมเหล็ก (1)
 • 14 กันยายน 2018
 • 76
 • 0
แม้ในยุคอุตสาหกรรมปิโตรเคมีรุ่งเรือง อีกทั้งความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีวัสดุศาสตร์ ท...
อ่านต่อ
เปิดมิติใหม่การสร้างเมืองใหญ่ทุกภูมิภาคทั่วไป
 • 12 กันยายน 2018
 • 59
 • 0
การบริหารจัดการเรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดิน  การบริหารจัดการเรื่องการคมนาคมขนส่ง รวมไปถึงการบริหารจัดการเรื่องผังเมือ...
อ่านต่อ
โลกนี้เป็นของผู้เข้มแข็ง รับเหมารายใหญ่ยิ่งมายิ่งโต
 • 8 กันยายน 2018
 • 55
 • 0
ตั้งแต่กลางปี 2561 เป็นต้นไปอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยควรก้าวสู่ช่วงจังหวะเวลาขยายตัว  กิจการรับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่-กลา...
อ่านต่อ
ลงแรงกาย-แรงใจ-ใช้ปัญญาทำงานวิจัยได้ครอบครองสิทธิ ต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้ แม้ไช้ทุนวิจัย
 • 5 กันยายน 2018
 • 52
 • 0
มาตรการใหม่ทางกฎหมายกระต้นนักวิจัยด้านต่างๆ  ทั่วประเทศ คนทำวิจัย-ผู้รับทุนได้กรรมสิทธิ์ แทนกฎหมายเดิมคนออกเงินสนับ...
อ่านต่อ
ย้ายกระทรวงออก สร้างรถไฟฟ้าสามสายผ่าน เนรมิตความอลังการเกาะรัตนโกสินทร์
 • 28 สิงหาคม 2018
 • 134
 • 0
  รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนมี 3 สายสำคัญที่ผ่านพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์และพื้นที่ใกล้เคียง  หนึ่งสายสีน้ำเงินช่วงจากหั...
อ่านต่อ
จับภาพงานก่อสร้างภาครัฐภาคใต้กระจายฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน
 • 23 สิงหาคม 2018
 • 69
 • 0
ความแน่นอนและความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างภาครัฐส่วนหนึ่งติดตามได้จากมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้มีข้อมูลที่แสดงถึงโอกาสของโคร...
อ่านต่อ
“ลำบากวันนี้ สบายวันหน้า” สุภาษิตคนกรุง และระวัง “งอมพระราม”
 • 17 สิงหาคม 2018
 • 85
 • 0
“งอมพระราม” อมความหมายถึงความยากลำบากเป็นระยะเวลาอันยาวนาน  พระรามและพระลักษณ์น้องชายต้องเดินป่าเป็นเวล...
อ่านต่อ
อาคารเขียว “เลี้ยวขวา” เดินหน้าออกแบบและก่อสร้างเพื่อตอบแทนที่ดีกว่า
 • 14 สิงหาคม 2018
 • 99
 • 0
“เอาทั้งเงินทั้งกล่อง”  “เอากล่องมาใส่เงิน”  เป็นวลีที่ล้อเลียนกึ่งชี้นำถึงการทำงานที่...
อ่านต่อ
กรมชลประทานสร้างอ่างเก็บน้ำ 4 แห่ง การขยายเหมืองแร่ งานขยายทางเข้าอู่ตะเภา-ท่าเรือจุกเสม็ด
 • 9 สิงหาคม 2018
 • 76
 • 0
งานก่อสร้างด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาทางกายภาพ พัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทยยังมีอย่างต่อเนื่อง จุดเริ่มต้นที่สำคัญประการหนึ่งของการต...
อ่านต่อ
การทำความเข้าใจเรื่องเขื่อน น้ำล้นเขื่อน น้ำท่วมเขตเมือง กรณีศึกษาจากเขื่อนแก่งกระจาน ลุ่มน้ำเพชรบุรี
 • 7 สิงหาคม 2018
 • 48
 • 0
เขื่อนในประเทศไทยมี 33 เขื่อนใหญ่ 367 เขื่อนอ่างขนาดกลาง และ 4,000 กว่าอ่างขนาดเล็ก เมื่อสร้างเขื่อนและหรืออ่างเก็บน้ำแล...
อ่านต่อ
เตรียมรับผลดีรถไฟทางคู่จรดชายแดนเชียงของ เชื่อมไทย-ลาว-พม่า-จีน
 • 3 สิงหาคม 2018
 • 92
 • 0
การคมนาคมขนส่งระบบรางผ่านโครงข่ายรถไฟทางคู่มีความสำคัญในการเชื่อมโยงเศรษฐกิจระหว่างเมืองต่อเมือง  ภาคต่อภาค  ม...
อ่านต่อ
CoST เข้าใจง่าย เข้าถึงได้ง่าย บทพิสูจน์ปี 2560 - 2561
 • 31 กรกฎาคม 2018
 • 53
 • 0
  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดในการปรับเปลี่ยนพัฒนาทางกายภาพของประเทศให้พร้อม...
อ่านต่อ
งานก่อสร้างถนน ชลประทาน อาคารสถานที่ รวมโครงการร้อนแห่ง “พื้นที่อีสานตอนล่าง 2”
 • 27 กรกฎาคม 2018
 • 57
 • 0
  “พื้นที่อีสานตอนล่าง 2” ประกอบด้วย จังหวัด อุบลราชธานี  ยโสธร ศรีสะเกษ และอำนาจเจริญ รวม 4 จังห...
อ่านต่อ
ผลการประกวดราคากรมชลประทานกว่าพันล้านบาท สำนักงานศาลยุติธรรมกว่าเจ็ดร้อยล้านบาท
 • 24 กรกฎาคม 2018
 • 245
 • 0
รวบรวมประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เดือนกรกฎาคม  2561  นำเสนอเฉพาะโครง...
อ่านต่อ
เพิ่มศักยภาพการคมนาคมขนส่งให้อีอีซี. ยังมีงานขนาดเหมาะสมกับบริษัทรับเหมาขนาดกลาง
 • 20 กรกฎาคม 2018
 • 123
 • 0
พลังของโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก (Eastern Seaboard) ที่เริ่มต้นเมื่อ พ.ศ. 2524 หลังจากโรงงานอุตสาหกรรมต่...
อ่านต่อ
ภารกิจลับ “กฎหมายภาษีลาภลอย”
 • 16 กรกฎาคม 2018
 • 67
 • 0
ตำแหน่งที่ตั้ง ระยะทางระหว่างโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งกับตำแหน่งที่ตั้งของโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ มีความส...
อ่านต่อ
ใครได้ใครเสีย “ภาษีลาภลอย” -ผู้ซื้อจ่ายเสมอ
 • 13 กรกฎาคม 2018
 • 66
 • 0
ความเหมาะสมจากการ “ได้และเสีย” จากความเปลี่ยนแปลงด้านสิทธิและประโยชน์พื้นฐานที่เกิดขึ้นจากการถือครองอสังหาริ...
อ่านต่อ
สงครามการค้าอเมริกัน-จีน ไทยแพ้ก่อน
 • 10 กรกฎาคม 2018
 • 78
 • 0
“ฝนตกบ้านน้อง ฟ้าร้องบ้านพี่”  หรือวลี “อเมริกันแค่ไอ แต่ไทยเป็นหวัด”  (ตอนนี้ “...
อ่านต่อ
รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ธุรกิจใหญ่ 15 รายซื้อซอง กี่รายจับกลุ่มกัน
 • 6 กรกฎาคม 2018
 • 78
 • 0
ในขณะที่สนามบินสุวรรณภูมิมีโครงการระยะที่สอง สร้างทางขึ้นลงเพิ่ม  สร้างอาคารผู้โดยสารเพิ่ม   ส่วนสนามบินด...
อ่านต่อ
แนวทางการพัฒนางานวัฒนาธรรมเพื่อสร้างอาชีพ นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี
 • 14 มิถุนายน 2018
 • 54
 • 0
มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 12  มิถุนายน  2561 (ครม.สัญจรไปจังหวัดนครสวรรค์)  มีเรื่องน่าสนใจ  โดยเฉพาะการอ...
อ่านต่อ