ประมวลผลบวก งานก่อสร้างสาธารณูปโภคและงานอื่นๆ พื้นที่อีสานตอนบน 1
 • 14 ธันวาคม 2018
 • 5
 • 0
ผลพวงที่สำคัญประการหนึ่งของ “การประชุมครม.สัญจร” คือการเร่งรัดโครงการต่างๆ  ที่มีอยู่แล้วให้มีจังหวะก้า...
อ่านต่อ
ทำความเข้าใจสถานีกลางบางซื้อ และ รถไฟฟ้าเชื่อม 3 สนามบิน
 • 12 ธันวาคม 2018
 • 14
 • 0
การบริหารจัดการให้โครงข่ายคมนาคมที่กำลังเร่งรัดดำเนินการอยู่เกิดประสิทธิภาพอย่าง  “ไร้รอยต่อ”  และ...
อ่านต่อ
เบาะแสโครงการก่อสร้างใหม่ – “งานชลประทาน” งานบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ
 • 7 ธันวาคม 2018
 • 20
 • 0
งานก่อสร้างภาครัฐที่ค่อนข้างแน่นอนว่าทำแน่  ติดตามข้อมูลได้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี  จากนั้นเกาะติดกับหน่วยงา...
อ่านต่อ
ติดตามอัตราค่าจ้างใหม่-ค่าจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
 • 5 ธันวาคม 2018
 • 45
 • 0
ค่าจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการสร้างสถาปัตยกรรม สิ่งปลูกสร้างใหม่ๆ  สิ่งและ/หรือปลูกสร้า...
อ่านต่อ
อาคารสำนักงานให้เช่า - ซัพพลายใหม่และเงาของคู่แข่ง Co-working space
 • 29 พฤศจิกายน 2018
 • 35
 • 0
แม้ว่าอาคารสำนักงานให้เช่าในบางมุมมองเหมือนกับถูก “ผูกขาด” จากบริษัทขนาดใหญ่ไม่กี่กลุ่มที่สร้างอาคารสำนักงาน...
อ่านต่อ
โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน โอกาสในการมีที่อยู่อาศัย โอกาสของกิจการรับเหมาก่อสร้าง
 • 27 พฤศจิกายน 2018
 • 44
 • 0
ข่าวและข้อมูลที่สร้างโอกาสให้กิจการรับเหมาก่อสร้างขนาดกลางถึงเล็กมีงานก่อสร้างทำ ควรเผยแพร่กันให้ทั่วถึงมากขึ้น ข้อมูลต่...
อ่านต่อ
โครงการบ้านล้านหลัง / โอกาสสร้างสมดุลเมืองในพื้นที่ต่างจังหวัด
 • 24 พฤศจิกายน 2018
 • 35
 • 0
พื้นที่จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศของไทยมีความเปลี่ยนแปลงสำคัญร่วมกันคือ ความเป็นเมืองกำลังขยายตัว  ขณะเดียวกันก็เผชิญห...
อ่านต่อ
ควรสิ้นยุดเรื่องสยองขวัญ นั่งร้าน – ค้ำยัน พัง คนทำงานเสียชีวิต
 • 21 พฤศจิกายน 2018
 • 39
 • 0
เรื่องเล่าสยองขวัญบางเรื่องเกี่ยวพันกับที่อยู่อาศัย  เช่น  ยุคบ้านไม้ บ้านที่มี “เสาตกน้ำมัน” อาจม...
อ่านต่อ
สำนักงานให้เช่า : อาคารสำนักงานให้เช่าย่าน Bangkok- CBD
 • 17 พฤศจิกายน 2018
 • 43
 • 0
มหานครต้องมีความพร้อมทางกายภาพอย่างทั่วด้าน ไล่เรียงตั้งแต่การคมนาคมขนส่งทั้งการขนส่งมวลชนระบบราง และอื่นๆ เป็นโครงข่ายก...
อ่านต่อ
ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงานต่างด้าว (2561 - 2568)
 • 14 พฤศจิกายน 2018
 • 58
 • 0
อุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่พึ่งพาอาศัยแรงงานอาเซียนมาก  ดังนั้นข่าวสารข้อมูล และความเปลี่ยนแปลง...
อ่านต่อ
แบงก์ชาติออกกฎเข้ม กำกับสินเชื่อที่อยู่อาศัย หวังสร้างเสถียรภาพเศรษฐกิจ
 • 11 พฤศจิกายน 2018
 • 44
 • 0
นับจากกลางเดือนพฤศจิกายน  2561 ถึง 1 เมษายน 2562  เท่ากับ 4  เดือนครึ่งโดยประมาณสำหรับการปรับตัวของอุตสาห...
อ่านต่อ
สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เส้นทางที่ต้องเดิน
 • 7 พฤศจิกายน 2018
 • 89
 • 0
อำนาจรัฐไม่ว่าได้มาอย่างไร  เมื่อมีบทบาทในฐานะรัฐบาล สามารถบัญญัติกฎหมายต่างๆ  ได้  บุคคลและองค์กรต่างๆ ใ...
อ่านต่อ
ผังเมือง: ศักยภาพทำเลใหม่ ประสานพลังภาคเอกชน และจุดบอดข้อห้ามที่ต้องระวัง
 • 2 พฤศจิกายน 2018
 • 83
 • 0
เมืองหลวง-กรุงเทพฯ ยกระดับเป็นมหานคร  หัวเมืองตามภาคต่างๆ ยกระดับเป็นเมืองขนาดใหญ่  ศูนย์กลางเศรษฐกิจ สังคมและ...
อ่านต่อ
ผังเมือง: เพิ่มศักยภาพประเทศไทย สร้างสรรค์มหานครกรุงเทพฯ
 • 30 ตุลาคม 2018
 • 78
 • 0
กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร์ฯ ชื่อเต็มของกรุงเทพฯ ที่มีบทเพลงขับร้องไว้  นั่นเป็นการบรรยายความยิ่งใหญ่ของกรุงเทพมห...
อ่านต่อ
ผังเมือง: สร้างสมดุลความเจริญและความสุขของเมือง
 • 27 ตุลาคม 2018
 • 92
 • 0
ประเทศไทยควรมีเมืองขนาดใหญ่ที่มีความทันสมัย มีความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานด้านต่างๆ เพื่อรองรับและสนับสนุนการเป็นประเทศช...
อ่านต่อ
มรสุมเศรษฐกิจไทย คาดการณ์ร้ายไว้ป้องกัน ฝันเรื่องดีไว้มีสุข (เลือกตั้ง-สงบสุข)
 • 24 ตุลาคม 2018
 • 66
 • 0
วิถีและวิธีที่นิยมกันในการพัฒนาบุคลากรและองค์กรคือขยายจุดแข็งของคน และองค์กรให้เกิดประโยชน์มากที่สุด   คนเพื่อ...
อ่านต่อ
คุ้มครองลิขสิทธิ์ในงานภาพถ่าย ตลอดอายุผู้สร้างสรรค์และต่อไปอีก 50 ปี เพิ่มความเข้มงวดด้านเทคโนโลยี
 • 18 ตุลาคม 2018
 • 61
 • 0
การคุ้มครองลิขสิทธิ์ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์  ความคิดสร้างสรรค์เป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์ 4...
อ่านต่อ
เตรียมการล่วงหน้าเศรษฐกิจไทย ปี 62 ขยายตัว 4.0 % แม้ปีนี้ขยายตัว 4.5 %
 • 17 ตุลาคม 2018
 • 94
 • 0
การวิเคราะห์การขยายตัวของเศรษฐกิจประเทศเป็นการชี้แนวโน้มโดยสังเขปถึงโอกาสทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้นเปิดกว้างมากน้อยเพียงใด &l...
อ่านต่อ
ยุคใหม่แฟลตดินแดง ชุมชนเมืองแห่งอนาคตของผู้มีรายได้น้อย
 • 11 ตุลาคม 2018
 • 79
 • 0
“คนจนเมือง”  เป็นทั้งปัญหาและโอกาสของการบริหารจัดการเมืองใหญ่  เรื่องทั้งสองด้านนั้นรวมอยู่ด้วยกัน...
อ่านต่อ
ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณลงทุน พลังสนับสนุนเศรษฐกิจจากภาครัฐ
 • 10 ตุลาคม 2018
 • 73
 • 0
งบประมาณการลงทุนภาครัฐมีพลังสนับสนุนเศรษฐกิจทั้งทางตรงจากผลกระทบทวีคูณของวงเงินลงทุน และผลดีทางอ้อมจากการสร้างประโยชน์ทา...
อ่านต่อ
สร้างความพร้อม อีอีซี. รัฐบาลเร่งงานโครงสร้างพื้นฐานกว่า 6 แสนล้านบาท เกิดงานก่อสร้างขนาดใหญ่
 • 5 ตุลาคม 2018
 • 60
 • 0
ความพร้อมทางกายภาพหมายถึงโครงสร้างพื้นฐานทางด้านคมนาคมขนส่ง  โทรคมนาคม  ความพร้อมทางด้านโทรคมนาคม   ...
อ่านต่อ
ติดตามร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล รอผ่านด่านสนช.การก้าวสู่ยุคสมัยประชาชนเข้าถึงข้อมูลภาครัฐง่าย-สะดวก
 • 3 ตุลาคม 2018
 • 68
 • 0
ในอดีตที่ผ่านมา ระดับและรายละเอียดของการเข้าถึงและรับรู้ข้อมูลต่างๆ  ของภาครัฐ  เป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งในกา...
อ่านต่อ
รัฐเร่งสร้างความพร้อมสื่อสารโทรคมนาคม-เน็ตประชารัฐ-ทางเชื้อมไทยแลนด์ 4.0
 • 27 กันยายน 2018
 • 64
 • 0
จุดสำคัญที่ต้องพร้อมอย่างหนึ่งในการผลักดันให้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 เกิดขึ้นจริงคือ โครงข่ายการสื่อสารโทรคมนาคมที่ทันสมัยครอ...
อ่านต่อ
ช่วงเวลา “ขาขึ้น” อุตสาหกรรมเหล็ก (จบ)/ เหล็กกลุ่มไหนอนาคตดี
 • 25 กันยายน 2018
 • 306
 • 0
ฝนตกไม่ทั่วฟ้านั้นเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นความปกติ  หากเกิดฝนตกมากมายคล้ายฝนตกทั่วฟ้าต่างหากล่ะ  เป็นความผิดปกติ...
อ่านต่อ
ช่วงเวลา “ขาขึ้น” อุตสาหกรรมเหล็ก (3)/ แต่มีภัยจากสงครามการค้าอเมริกา-จีน
 • 21 กันยายน 2018
 • 102
 • 0
ในยุคที่ธุรกิจขนาดเล็กในครัวเรือน กิจการ SME ต้องแข่งขันกับกิจการขนาดใหญ่ระดับโลกไม่ทางตรงก็ทางอ้อม จึงเป็นธรรมดาที่อุตส...
อ่านต่อ
ช่วงเวลา “ขาขึ้น” อุตสาหกรรมเหล็ก (2)/ เน้นเกมรุกหรือบริหาร Spread
 • 18 กันยายน 2018
 • 96
 • 0
แนวคิดเงินเก็บตกหรือเงินที่ประหยัดได้เทียบแล้วเป็นสองเท่าของเงินที่หาได้นั้นตามหลักคณิตศาสตร์ถูกต้อง  แต่ต้องพิจารณ...
อ่านต่อ
ช่วงเวลา “ขาขึ้น” อุตสาหกรรมเหล็ก (1)
 • 14 กันยายน 2018
 • 163
 • 0
แม้ในยุคอุตสาหกรรมปิโตรเคมีรุ่งเรือง อีกทั้งความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีวัสดุศาสตร์ ท...
อ่านต่อ
เปิดมิติใหม่การสร้างเมืองใหญ่ทุกภูมิภาคทั่วไป
 • 12 กันยายน 2018
 • 99
 • 0
การบริหารจัดการเรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดิน  การบริหารจัดการเรื่องการคมนาคมขนส่ง รวมไปถึงการบริหารจัดการเรื่องผังเมือ...
อ่านต่อ
โลกนี้เป็นของผู้เข้มแข็ง รับเหมารายใหญ่ยิ่งมายิ่งโต
 • 8 กันยายน 2018
 • 106
 • 0
ตั้งแต่กลางปี 2561 เป็นต้นไปอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยควรก้าวสู่ช่วงจังหวะเวลาขยายตัว  กิจการรับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่-กลา...
อ่านต่อ
ลงแรงกาย-แรงใจ-ใช้ปัญญาทำงานวิจัยได้ครอบครองสิทธิ ต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้ แม้ไช้ทุนวิจัย
 • 5 กันยายน 2018
 • 99
 • 0
มาตรการใหม่ทางกฎหมายกระต้นนักวิจัยด้านต่างๆ  ทั่วประเทศ คนทำวิจัย-ผู้รับทุนได้กรรมสิทธิ์ แทนกฎหมายเดิมคนออกเงินสนับ...
อ่านต่อ