ทาทา สตีล เน้นตลาดสินค้ามูลค่าเพิ่ม แก้ปัญหาตลาดเหล็กโดยรวมยอดขายลด
 • 24 สิงหาคม 2017
 • 258
 • 0
กลยุทธ์อุตสาหกรรมเหล็กขั้นกลางในไทยตัดสินความเหนือกว่าที่การสร้างตลาดสินค้ามูลค่าเพิ่ม และเทคโนโลยีการผลิต และนวัตกรรมกา...
อ่านต่อ
ชไนเดอร์ อิเล็คทริค เปิดตัว อีเซอร์จี พี 3 รีเลย์ป้องกันไฟฟ้าแรงดันกลาง รับเทรนด์พลังงานยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วยระบบดิจิทัล
 • 20 กุมภาพันธ์ 2018
 • 121
 • 0
  ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ผู้นำด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นในการจัดการพลังงาน และระบบออโตเมชั่น เปิดตัว อีเซอร์จ...
อ่านต่อ
เอสซีจี แนะนำ 4 เรื่อง ระบบท่อที่เจ้าของบ้านควรรู้ก่อนลงมือสร้างบ้าน
 • 13 กุมภาพันธ์ 2018
 • 186
 • 0
ผู้ที่กำลังสนใจในการสร้างบ้าน นอกจากการให้ความสำคัญกับการเลือกผู้รับเหมา งานโครงสร้าง การออกแบบดีไซน์ ทั้งภายในและภายนอก...
อ่านต่อ
ขนส่งมวลชนระบบราง-กายภาพเมืองใหม่ ภูมิศาสตร์ประชากรใหม่
 • 12 กุมภาพันธ์ 2018
 • 18
 • 0
มหานครจำเป็นต้องมีระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนให้เพียงพอ เพื่อเป็นทางเลือกในการเดินทางของคนจำนวนมากในมหานครนั้น  ผลดีที่คว...
อ่านต่อ
ความคืบหน้ากฎหมายลูกของพ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ 2560
 • 4 สิงหาคม 2017
 • 349
 • 0
มติคณะรัฐมนตรีวันที่  1 สิงหาคม  2560  มีความคืบหน้าของกฎหมายลูกในพระพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ...
อ่านต่อ
อีกจุดขับเคลื่อนแห่งการบริหารจัดการเรื่องการใช้ประโยชน์พื้นที่ระดับทั่วประเทศ
 • 21 มิถุนายน 2017
 • 230
 • 0
มีข้อขัดแย้งและมีเรื่องจำนวนมากให้บริหารจัดการในแง่มุมของการใช้ประโยชน์ทางกายภาพ-การใช้ประโยชน์พื้นที่ใช้สอยในช่วงเปลี่ย...
อ่านต่อ
เพิ่มประสิทธิภาพทางด่วนผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานของ กทพ
 • 2 มิถุนายน 2017
 • 280
 • 0
การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งให้ครอบคลุมพื้นที่ต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วน  โครงข่ายรถ...
อ่านต่อ
"กรุงเทพฯใหม่" วิถีชีวิตที่ดีขึ้นจากรถไฟฟ้า
 • 28 เมษายน 2017
 • 350
 • 0
สภาพแวดล้อมของกรุงเทพฯปริมณฑลในปัจจุบันมีภาพที่สวยงามของชีวิตคนเมืองที่มีความสะดวกจากสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยระดับโล...
อ่านต่อ
ทุ่มงบ 7.6 แสนล้านบาทผลักดันแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย–มาเลเชีย-ไทย
 • 28 เมษายน 2017
 • 346
 • 0
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีทั้งความร่วมมือและการแข่งขัน  ในบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนสิงคโปร์ดำรงตำแหน่งนำทางเศรษฐกิจมาอ...
อ่านต่อ
เร่งสร้างรถไฟทางคู่ครอบคลุ่มทุกเส้นทางทั่วประเทศ (เงื่อนไขพิเศษไทยแลนด์ 4.0)
 • 24 เมษายน 2017
 • 278
 • 0
รถไฟขนาดราง 1 เมตรในประเทศภาคพื้นทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ประเด็นนี้เป็นข้อมูลพื้นฐานที่ควรนำมาพิจารณา ระบบรางข...
อ่านต่อ
เร่งสร้างรถไฟทางคู่ครอบคลุ่มทุกเส้นทางทั่วประเทศ (2)
 • 18 เมษายน 2017
 • 506
 • 0
เมื่อได้ทบทวนภาพรวมรถไฟทางคู่ที่มีอยู่ ณ พ.ศ. 2560  มาดูภาพรวมโครงการรถไฟทางคู่ที่กำลังดำเนินงานอยู่ในช่วงเวลานี้...
อ่านต่อ
เร่งสร้างรถไฟทางคู่ครอบคลุ่มทุกเส้นทางทั่วประเทศ (1)
 • 18 เมษายน 2017
 • 216
 • 0
เส้นทางรถไฟที่สร้างในสมัยรัชกาลที่ 5  มีบทบาทสำคัญในการสร้างสยามประเทศทั้งการรักษาและแย่งชิงดินแดนในยุคประเทศตะวันต...
อ่านต่อ
ข้อดีข้อด้อยประมูลสร้างรถไฟทางคู่กับ ทีโออาร์.เวอร์ชั่นใหม่
 • 6 เมษายน 2017
 • 196
 • 0
การสร้างรถไฟทางคู่ขนาดราง 1 เมตร เป็นการเพิ่มศักยภาพการขนส่งระบบรางระหว่างภาคระหว่างจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ แนวเส้นทางส...
อ่านต่อ
การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตมาตรการใหม่ภาครัฐ/ ติดตามเพื่อประโยชน์พนักงาน  
 • 31 มีนาคม 2017
 • 184
 • 0
  ข่าวสารและปรากฏการณ์ที่ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตไม่ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างสมควรยังปรากฏขึ้นในสังคมไทย  ความกดดั...
อ่านต่อ
แก้กฎหมายเปิดทางสร้างไฟฟ้าสายสีทอง/ฟ้าใส “ไอคอนสยาม”
 • 8 มีนาคม 2017
 • 465
 • 0
ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนควรเป็นแบบใต้ดิน-บนดินนั้น มีเงื่อนไขปัจจัยหลายประการ  ทั้งความสวยงามของเมือง ความเหมาะสมในการ...
อ่านต่อ
การดูแลผู้สูงอายุ เกิดพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม
 • 7 มีนาคม 2017
 • 330
 • 0
ผู้สูงอายุไม่ใช่ภาระแม้ต้องมีการช่วยเหลือดูแล  แต่ผู้สูงอายุเป็นพลังและประจักษ์พยานพัฒนาการของสังคมที่ผ่านมา รวมทั้...
อ่านต่อ
แนวทางการปรับระบบจัดซื้อจัดจ้าง และคณะกรรมการกำกับการจัดซื้อจัดจ้าง
 • 6 มีนาคม 2017
 • 517
 • 0
รัฐบาลปัจจุบันพยายามแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น และทำให้โครงการต่าง ๆ มีประโยชน์อย่างเต็...
อ่านต่อ
มาตรการภาษีจูงใจผู้เชี่ยวชาญทำงานโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
 • 2 มีนาคม 2017
 • 818
 • 0
ความสำเร็จจากโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกทีมีพลวัตรอย่างสำคัญในการทำให้ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยก้าวรุดหน้า...
อ่านต่อ
กิจการรับเหมาก่อสร้าง  กับข้อระวังผิดกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 • 2 มีนาคม 2017
 • 312
 • 0
การทำผิดกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ส่งผลทั้งเสียเวลาเมื่อมีคดีความ เสียทรัพย์   กระทบกระเทือนถึงแผนงานก่อสร้าง ...
อ่านต่อ
กิจการรับเหมาก่อสร้างต้องไม่ประมาท การทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
 • 1 มีนาคม 2017
 • 418
 • 0
การเรียนรู้กฎหมายและปฏิบัติให้ถูกต้องนั้นของกิจการรับเหมาก่อสร้างนั้น ต้องครอบคลุมถึงประมวลกฎหมายอาญาด้วย  ทั้งนี้ม...
อ่านต่อ
บทความ
 • 27 กุมภาพันธ์ 2017
 • 195
 • 0
อ่านต่อ
บริหารปริมาณคอนกรีต การเทคอนกรีต ป้องกันงานก่อสร้างล่าช้า
 • 24 มกราคม 2017
 • 563
 • 0
การบริหารงานก่อสร้างอาคารต้องเคร่งครัดขั้นตอนต่าง ๆ   เนื่องจากงานแต่ละส่วนต้องส่งมอบต่อกันเพื่อให้ทำงานขั้นต่...
อ่านต่อ
ความพยายามเรื่องก่อสร้างสีเขียว และอาคารเขียว การเลือกที่ตั้งโครงการ
 • 24 มกราคม 2017
 • 347
 • 0
อาคารเขียวเป็นผลลัพธ์ต่อเนื่อง และเป็นตั้งต้นให้การก่อสร้างสีเขียว เมื่อเจ้าของโครงการต้องการสร้างอาคารเขียว  แนวคิ...
อ่านต่อ
ว่าด้วยคณะกรรมการกำกับราคากลาง ตามร่าง พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
 • 24 มกราคม 2017
 • 533
 • 0
ร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .................สาระสำคัญแทบทั้งหมดเป็นการนำยกร่าง ...
อ่านต่อ
ฐานะการคลังของรัฐบาล ตุลาคม 2557 – กุมภาพันธ์ 2558
 • 24 มกราคม 2017
 • 130
 • 0
รายงานจากกระทรวงการคลังเรื่อง  “ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2558”  น่าสนใจเ...
อ่านต่อ
แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่งของไทย
 • 24 มกราคม 2017
 • 377
 • 0
มติคณะรัฐมนตรีวันที่  27  มีนาคม  2558 เรื่อง. เรื่อง แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ....
อ่านต่อ
อาคารเขียว การก่อสร้างสีเขียว แง่มุมการลดใช้รถยนต์ส่วนตัว พื้นที่เปิดโล่งเชิงนิเวศ
 • 24 มกราคม 2017
 • 434
 • 0
การก่อสร้างสีเขียว  กับอาคารเขียวเติบโตก้าวหน้าควบคู่กันเสมอ  ไม่มีเจ้าของโครงการ นักลงทุนที่ต้องการสร้างอาคาร...
อ่านต่อ
ตั้งการ์ดให้สูงทำงานอย่างรัดกุม คุมกำเนิดปัญหางานก่อสร้าง
 • 24 มกราคม 2017
 • 165
 • 0
ภาพรวมของเศรษฐกิจไทยยังไม่ได้มีทิศทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน แม้ว่าพอมีความหวัง แต่ก็ต้องทำงานอย่างตั้งการ์ดสูง  มีควา...
อ่านต่อ
เร่งจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว และทำประกันสุขภาพ
 • 24 มกราคม 2017
 • 126
 • 0
แรงงานต่างด้าวยังเป็นประเด็นที่ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างต้องเคร่งครัดในการบริหารจัดการอย่างละเอียด ประมาทไม่ได้ ทั้งเพื่อสร้...
อ่านต่อ
องค์กรปกครองท้องถิ่นทำผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะได้ กฎกระทรวงผังเมืองรวมไม่มีอายุสิ้นสุด(ตายตัว)
 • 24 มกราคม 2017
 • 368
 • 0
ผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเมือง การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้เกิดประโยชน์ใช้สอยอย่างเหมาะสม และมีควา...
อ่านต่อ