อนาคต 10 ปีเศรษฐกิจไทย สดใสถ้วนหน้า? (ตอนที่1)
 • 21 กุมภาพันธ์ 2019
 • 6
 • 0
“เหลียวหลังแลหน้า” เมื่อ “แลไปข้างหน้า” มองเศรษฐกิจไทย ก็หวังและฝันว่าใน 10 ปีข้างหน้าควรมีอนาคต...
อ่านต่อ
กรมการขนส่งทางราง กลไกใหม่ที่สำคัญต่อการพัฒนาระบบโลจิสติกส์
 • 14 กุมภาพันธ์ 2019
 • 8
 • 0
ประเทศไทยมีความพยายามพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งระบบรางอย่างต่อเนื่อง  ล่าสุดมีความคืบหน้าด้านการจัดตั้งองค์กรรัฐให้มาร...
อ่านต่อ
การเลือกตั้งทั่วไป 2562 พลังหนุนเศรษฐกิจ สู่อนาคตเสถียรภาพทางเมือง
 • 13 กุมภาพันธ์ 2019
 • 27
 • 0
เศรษฐกิจ-ธุรกิจต้องการพลังหมุนเวียน  แต่ละรอบของการหมุนรอบทางเศรษฐกิจจากทุน (แรงงาน+วัตถุดิบเครื่องจักร เทคโนโลยีแล...
อ่านต่อ
การแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 -ฝุ่นขนาดใหญ่ เรื่องที่ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างต้องเร่งเตรียมพร้อม
 • 8 กุมภาพันธ์ 2019
 • 22
 • 0
ฝุ่นละอองขนาดใหญ่ในที่สุดก็สามารถแตกตัวเป็นฝุ่นละอองขนาดเล็กได้  มาตรการต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาฝุ่น ปัญหาควันต่าง ๆ...
อ่านต่อ
ก่อสร้างศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครมพนม รูปแบบ PPP Net Cost สัญญา 30 ปี
 • 31 มกราคม 2019
 • 41
 • 0
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้วยรูปแบบ PPP  Net Cost  (PPP หมายถึงรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน Public P...
อ่านต่อ
ห้ามตั้งหรือขยายโรงงานผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตทุกขนาดทุกพื้นที่
 • 30 มกราคม 2019
 • 200
 • 0
ควรเป็นเรื่องดีที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ การห้ามตั้งหรือขยายโรงงานผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต  ทั้งนี้เนื่องจากเป็นท...
อ่านต่อ
ก่อสร้าง 2562 งานก่อสร้างเฟื่องฟู แม้ต้องสู้ปัญหาวัสดุก่อสร้างขึ้นราคา แรงงาน(อาจ)ไม่เพียงพอ
 • 25 มกราคม 2019
 • 126
 • 0
งานก่อสร้างโครงการเมกะโปรเจค และงานโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งในปี 2562  ยังมีอีกมาก  ทั้งงานต่อเนื่องและง...
อ่านต่อ
SEC โครงการเร่งด่วน 8 โครงการ วงเงินลงทุนรวม 2,677.31 ล้านบาท
 • 23 มกราคม 2019
 • 89
 • 0
การพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ในเชิงพัฒนาอุตสาหกรรม การสร้างท่าเรือ  การพัฒนาด้านพลังงาน ทั้งพัฒนาพลังงานไฟฟ้า และพลังทางเลื...
อ่านต่อ
เพิ่มความพร้อมให้เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางธุรกิจบริการสุขภาพ
 • 18 มกราคม 2019
 • 52
 • 0
เมืองท่องเที่ยวสามารถเพิ่มศักยภาพของตนเองได้หลากหลายรูปแบบ  เพิ่มโอกาสจากความมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั้งในประเทศแล...
อ่านต่อ
2019 ครรลองเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจไทย ไปทางไหน
 • 16 มกราคม 2019
 • 44
 • 0
  ความเป็นจริงทางเศรษฐกิจมักไม่เป็นไปตามความต้องการ   ส่วนความต้องการทางการเมืองมีโอกาสดำเนินไปตามความต้...
อ่านต่อ
อีกหนึ่งโครงสร้างพื้นฐานบริหารจัดการน้ำท่วมภาคกลางเดินหน้าวงเงินกว่า 2 หมื่นล้านบาท
 • 11 มกราคม 2019
 • 40
 • 0
เพื่อสร้างความพร้อมให้กับภาคเศรษฐกิจจริง (Real Sector)  ทั้งภาคเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมการสร้างสาธารณูปโภค และสาธารณ...
อ่านต่อ
กฎกระทรวงตาม พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 ที่มีผลใช้บังคับ 29 สิงหาคม 2560 (รีบทำ)
 • 9 มกราคม 2019
 • 52
 • 0
ปกติการออกกฎหมายระดับพระราชบัญญัติที่มิใช่การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเดิมที่เกี่ยวข้อง หากมีการยกเลิกพระราชบัญญัติเติมทั้งฉบั...
อ่านต่อ
เวนคืนที่ดิน 850 ไร่เพื่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อมอู่ตะเภา-สุวรรณภูมิ-ดอนเมือง
 • 4 มกราคม 2019
 • 79
 • 0
ค่อนข้างแน่นอนว่า กิจการร่วมค้าบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ โฮลดิ้ง จำกัด ประกอบด้วย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด (ประเทศไทย...
อ่านต่อ
งานก่อสร้าง งานชลประทาน โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชี 3,100 ล้านบาท
 • 3 มกราคม 2019
 • 87
 • 0
หลักสำคัญการบริหารจัดการน้ำสั้นๆ มีน้ำใช้เพียงพอเวลาหน้าแล้ง  น้ำไม่ท่วมยามหน้าฝน น้ำหลากหรือมีพายุ  เพื่อบรรล...
อ่านต่อ
2562 ส่องกล้อง มองความเสี่ยง
 • 28 ธันวาคม 2018
 • 66
 • 0
การมองความเสี่ยงล่วงหน้าด้วยเครื่องมือต่างๆ ช่วยให้มีการตระเตรียมรับมือที่ดี  ป้องกันมิให้เกิดความเสียหายจนมากเกินค...
อ่านต่อ
แผนการคลัง 2563- 2565 เป้าหมายเงินเฟ้อ เงื่อนไข / “กติกา” ที่ควรรับรู้
 • 26 ธันวาคม 2018
 • 75
 • 0
แผนการคลังภาครัฐมีบทบาทเป็นแนวทางการทำงานของหน่วยงานรัฐต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งเป็น “ทิศทาง” ...
อ่านต่อ
“ทาทา สตีล” แนะ 3 วิธีจับสัญญาณเตือนมลพิษทางอากาศที่มากับฤดูหนาว พร้อมชูความพร้อม มาตรการจัดการฝุ่น
 • 25 ธันวาคม 2018
 • 144
 • 0
“ทาทา สตีล” แนะ 3 วิธีจับสัญญาณเตือนมลพิษทางอากาศที่มากับฤดูหนาว พร้อมชูความพร้อม มาตรการจัดการฝุ่น &n...
อ่านต่อ
เร่งการพัฒนาโลจิสติกส์ครบวงจร เพิ่มศักยภาพอีสานเหนือ
 • 21 ธันวาคม 2018
 • 62
 • 0
ข้อมูลการเร่งรัดพัฒนาโลจิสติกส์ในพื้นที่ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 หรือ “อีสานเหนือ” ประกอบด้...
อ่านต่อ
กระแสอาเซียน-ญี่ปุ่นกระชับความร่วมมือ การลงทุนจากญี่ปุ่นในไทยยังดีอยู่
 • 19 ธันวาคม 2018
 • 71
 • 0
เศรษฐกิจโลกปี 2562 มีโอกาสตกต่ำลงอันเป็นผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างอเมริกากับจีน  แต่อีกด้านหนึ่งอันเป็นภาพรวมทั่...
อ่านต่อ
ประมวลผลบวก งานก่อสร้างสาธารณูปโภคและงานอื่นๆ พื้นที่อีสานตอนบน 1
 • 14 ธันวาคม 2018
 • 78
 • 0
ผลพวงที่สำคัญประการหนึ่งของ “การประชุมครม.สัญจร” คือการเร่งรัดโครงการต่างๆ  ที่มีอยู่แล้วให้มีจังหวะก้า...
อ่านต่อ
ทำความเข้าใจสถานีกลางบางซื้อ และ รถไฟฟ้าเชื่อม 3 สนามบิน
 • 12 ธันวาคม 2018
 • 100
 • 0
การบริหารจัดการให้โครงข่ายคมนาคมที่กำลังเร่งรัดดำเนินการอยู่เกิดประสิทธิภาพอย่าง  “ไร้รอยต่อ”  และ...
อ่านต่อ
เบาะแสโครงการก่อสร้างใหม่ – “งานชลประทาน” งานบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ
 • 7 ธันวาคม 2018
 • 87
 • 0
งานก่อสร้างภาครัฐที่ค่อนข้างแน่นอนว่าทำแน่  ติดตามข้อมูลได้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี  จากนั้นเกาะติดกับหน่วยงา...
อ่านต่อ
ติดตามอัตราค่าจ้างใหม่-ค่าจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
 • 5 ธันวาคม 2018
 • 437
 • 0
ค่าจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการสร้างสถาปัตยกรรม สิ่งปลูกสร้างใหม่ๆ  สิ่งและ/หรือปลูกสร้า...
อ่านต่อ
อาคารสำนักงานให้เช่า - ซัพพลายใหม่และเงาของคู่แข่ง Co-working space
 • 29 พฤศจิกายน 2018
 • 97
 • 0
แม้ว่าอาคารสำนักงานให้เช่าในบางมุมมองเหมือนกับถูก “ผูกขาด” จากบริษัทขนาดใหญ่ไม่กี่กลุ่มที่สร้างอาคารสำนักงาน...
อ่านต่อ
โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน โอกาสในการมีที่อยู่อาศัย โอกาสของกิจการรับเหมาก่อสร้าง
 • 27 พฤศจิกายน 2018
 • 141
 • 0
ข่าวและข้อมูลที่สร้างโอกาสให้กิจการรับเหมาก่อสร้างขนาดกลางถึงเล็กมีงานก่อสร้างทำ ควรเผยแพร่กันให้ทั่วถึงมากขึ้น ข้อมูลต่...
อ่านต่อ
โครงการบ้านล้านหลัง / โอกาสสร้างสมดุลเมืองในพื้นที่ต่างจังหวัด
 • 24 พฤศจิกายน 2018
 • 99
 • 0
พื้นที่จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศของไทยมีความเปลี่ยนแปลงสำคัญร่วมกันคือ ความเป็นเมืองกำลังขยายตัว  ขณะเดียวกันก็เผชิญห...
อ่านต่อ
ควรสิ้นยุดเรื่องสยองขวัญ นั่งร้าน – ค้ำยัน พัง คนทำงานเสียชีวิต
 • 21 พฤศจิกายน 2018
 • 94
 • 0
เรื่องเล่าสยองขวัญบางเรื่องเกี่ยวพันกับที่อยู่อาศัย  เช่น  ยุคบ้านไม้ บ้านที่มี “เสาตกน้ำมัน” อาจม...
อ่านต่อ
สำนักงานให้เช่า : อาคารสำนักงานให้เช่าย่าน Bangkok- CBD
 • 17 พฤศจิกายน 2018
 • 97
 • 0
มหานครต้องมีความพร้อมทางกายภาพอย่างทั่วด้าน ไล่เรียงตั้งแต่การคมนาคมขนส่งทั้งการขนส่งมวลชนระบบราง และอื่นๆ เป็นโครงข่ายก...
อ่านต่อ
ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงานต่างด้าว (2561 - 2568)
 • 14 พฤศจิกายน 2018
 • 123
 • 0
อุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่พึ่งพาอาศัยแรงงานอาเซียนมาก  ดังนั้นข่าวสารข้อมูล และความเปลี่ยนแปลง...
อ่านต่อ
แบงก์ชาติออกกฎเข้ม กำกับสินเชื่อที่อยู่อาศัย หวังสร้างเสถียรภาพเศรษฐกิจ
 • 11 พฤศจิกายน 2018
 • 84
 • 0
นับจากกลางเดือนพฤศจิกายน  2561 ถึง 1 เมษายน 2562  เท่ากับ 4  เดือนครึ่งโดยประมาณสำหรับการปรับตัวของอุตสาห...
อ่านต่อ