การสร้างรายได้ประจำยุทธศาสตร์ธุรกิจสิบปี “อุตสาหกรรมรับจ้าง” - “อุตสาหกรรมขายสินทรัพย์”
 • 20 พฤษภาคม 2019
 • 7
 • 0
อุตสาหกรรมหนึ่งมีเงินผ่านมือหลักล้านล้านบาท  อีกอุตสาหกรรมหนึ่งสร้างมูลค่ายอดขายปีละกว่า 7.6 แสนล้านบาท  แต่ทั...
อ่านต่อ
เร่งผลักดันเศรษฐกิจพิเศษ ลดภาษีเงินได้นิติบุคคลเหลือร้อยละ 10 เป็นเวลาสิบปี
 • 17 พฤษภาคม 2019
 • 14
 • 0
  รัฐบาลเดินหน้าต่อเนื่อง ผลักดันเขตเศรษฐกิจพิเศษ  หวังกระจายความเจริญไปชายแดนทั่วประเทศ  สร้างจุดแข็งให...
อ่านต่อ
โอกาสอีกครั้งปรับปรุงสะพานปลากรุงเทพเทียบชั้นตลาดปลาซึกิจิ ประเทศญี่ปุ่น
 • 17 พฤษภาคม 2019
 • 12
 • 0
ปลาอ่าวไทยยังอร่อย  อุตสาหกรรมประมงไทยยังอยู่ในอันดับต้นๆ ของโลก (แม้ว่าเรือประมงประสบปัญหาจนต้องเลิกจับปลาไปจำนวนม...
อ่านต่อ
บ้าน-ห้องชุด “หลังแรก” ไม่เกิน 1 ล้านบาทเสียค่าธรรมเนียมการโอน และจดจำนองอย่างละ 0.01 เปอร์เซ็นต์
 • 10 พฤษภาคม 2019
 • 45
 • 0
รัฐบาลมีความพยายามต่อเนื่องในการสนับสนุนให้ประชาชนมีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยของตนเอง  ล่าสุดคือมาตรการลดค่าธรรมเนีย...
อ่านต่อ
มาตรการพยุงเศรษฐกิจ-กระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงกลางปี 2562
 • 2 พฤษภาคม 2019
 • 117
 • 0
  เพื่อสะดวกในการดูลายลักษณ์อักษรที่เป็นต้นทางของ มาตรการพยุงเศรษฐกิจในช่วงกลางปี 2562  จึงยกมติคณะรัฐมนตรีใน...
อ่านต่อ
สร้างทางวิ่งที่ 3 สนามบินสุวรรณภูมิวงเงินกว่า 2 หมื่นล้านบาท
 • 24 เมษายน 2019
 • 65
 • 0
ปัจจุบันเป็นที่รับรู้กันว่าแผนงานหลักหรือ Master Plan ของสนามบินสุวรรณภูมิไม่ได้เป็นไปตามกำหนดเวลาเดิม โดยจุดสำคัญคือการ...
อ่านต่อ
ระเบียบการขายและการซื้อหุ้นของกระทรวงการคลัง
 • 24 เมษายน 2019
 • 39
 • 0
เรื่องควรรู้ และบันทึกไว้เพื่อสะดวกในการตรวจสอบครั้งนี้คือ ข้อกฎหมายล่าสุดเกี่ยวกับการจำหน่ายหุ้นและซื้อหุ้นของกระทรวงกา...
อ่านต่อ
ความคืบหน้าโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชมฯ นนทบุรี(บางใหญ่-วัดพระเงิน)
 • 10 เมษายน 2019
 • 59
 • 0
การเคหะแห่งชาติยังมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาที่อยู่อาศัย สร้างชุมชนเมืองให้ผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง บทบาทเช่นนี้ของการเคหะแ...
อ่านต่อ
ผนึกกำลังเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกกับเขตเศรษฐกิจพิเศษอากาศยานเจิ้งโจว
 • 6 เมษายน 2019
 • 55
 • 0
พันธมิตรธุรกิจ มีความมีสำคัญในทุกระดับ ดังนั้นการร่วมมือกันระหว่างไทย-จีน ระดับเขตเศรษฐกิจพิเศษต่อเขตเศรษฐกิจพิเศษจึงควร...
อ่านต่อ
มาตรการฝ่ายบริหารป้องกันปราบปรามการทุจริต
 • 28 มีนาคม 2019
 • 85
 • 0
บทเรียนและประสบการณ์ตรงของหลายประเทศเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันปราบปรามและขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่นให้ลดน้อยลงคือการขยายสิท...
อ่านต่อ
ยกเลิกมาตรการภาษีการตั้งสำนักงานบรรษัทข้ามชาติในไทย
 • 28 มีนาคม 2019
 • 184
 • 0
การสร้างความพร้อม  สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  ที่สำคัญคือความพร้อมทางกายภาพของประเ...
อ่านต่อ
นโยบายพรรคการเมืองที่มีผลต่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
 • 19 มีนาคม 2019
 • 74
 • 0
  แม้ว่าในระหว่างการหาเสียงในฤดูกาลเลือกตั้งทั่วไป 24 มีนาคม  2562  ไม่มีพรรคการเมืองใดประกาศนโยบายโดยตร...
อ่านต่อ
ข้อตกลงการร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำโขง / การขนส่งข้ามพรมแดน ความคืบหน้าที่น่าสนใจ
 • 13 มีนาคม 2019
 • 59
 • 0
แม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำนานาชาติที่สำคัญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  อารยธรรมลุ่มแม่น้ำโขงเกิดขึ้นมายาวนาน  ปรากฏชัดใ...
อ่านต่อ
โครงข่ายรถไฟชานเมือง ด้านตะวันตก (ตลิ่งชัน-ศิริราช)
 • 9 มีนาคม 2019
 • 37
 • 0
เพื่อให้สมสถานะอภิมหานครของกรุงเทพฯปริมณฑล จำเป็นต้องมีโครงข่ายคมนาคมที่มีประสิทธิภาพและหลากหลายรองรับ โครงข่ายรถไฟชานเม...
อ่านต่อ
อุตสาหกรรมปูนซิเมนต์ ต้นทางอุตสาหกรรมก่อสร้างต้นทางความพร้อม-ทันสมัยและพัฒนาของเมือง
 • 9 มีนาคม 2019
 • 66
 • 0
การสร้างโครงข่ายคมนาคมขนส่ง  การสร้างเมืองสมัยใหม่ จำเป็นต้องมีอุตสาหกรรมหลัก 2 กลุ่มสนับสนุน นั่นคือ อุตสาหกรรมปูน...
อ่านต่อ
ติดตามข้อมูลรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน (มีนาคม 2562)
 • 6 มีนาคม 2019
 • 208
 • 0
โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน  ยังมีความสำคัญในฐานะที่มีบทบาทพัฒนาการคมนาคมขนส่งระบบรางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉีย...
อ่านต่อ
อนาคต 10 ปีเศรษฐกิจไทย สดใสถ้วนหน้า? (ตอนที่3-จบ)
 • 5 มีนาคม 2019
 • 54
 • 0
ทศวรรษหน้าหรือ 10 ปีข้างหน้าสดใสหรือไม่ เริ่มต้นนับหนึ่งที่ปีปัจจุบัน   จุดเริ่มต้นมักมีความสำคัญเสมอ และอย่าง...
อ่านต่อ
รถไฟชานเมือง สานรอยต่อชานเมืองกับบางซื่อฮับ
 • 28 กุมภาพันธ์ 2019
 • 69
 • 0
แผนงานคมนาคมขนส่งระบบรางได้จัดวางบทบาทของรถไฟชานเมือง(สายสีแดง/ใช้พลังงานไฟฟ้าขับเคลื่อน)ให้เป็นโครงข่ายการคมนาคมขนส่งระ...
อ่านต่อ
อนาคต 10 ปีเศรษฐกิจไทย สดใสถ้วนหน้า? (ตอนที่2)
 • 26 กุมภาพันธ์ 2019
 • 54
 • 0
หลังจากเกิดปรากฎการณ์ “ทศวรรษที่สูญเสีย”  อันเนื่องมาจากความขัดแย้งทางการเมือง และ “สงครามสี&rdqu...
อ่านต่อ
ขยายเวลาการดำเนินโครงการเงินกู้ฯ - มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2 ถึงสิ้นเดือนกันยายน 2562
 • 23 กุมภาพันธ์ 2019
 • 78
 • 0
มาตรการขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการต่างๆ ของภาครัฐล้วนมีเหตุผลปัจจัยรองรับ ตั้งแต่เรื่องเหตุขัดข้องจากภัยธรรมชาติ ...
อ่านต่อ
อนาคต 10 ปีเศรษฐกิจไทย สดใสถ้วนหน้า? (ตอนที่1)
 • 21 กุมภาพันธ์ 2019
 • 57
 • 0
“เหลียวหลังแลหน้า” เมื่อ “แลไปข้างหน้า” มองเศรษฐกิจไทย ก็หวังและฝันว่าใน 10 ปีข้างหน้าควรมีอนาคต...
อ่านต่อ
กรมการขนส่งทางราง กลไกใหม่ที่สำคัญต่อการพัฒนาระบบโลจิสติกส์
 • 14 กุมภาพันธ์ 2019
 • 65
 • 0
ประเทศไทยมีความพยายามพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งระบบรางอย่างต่อเนื่อง  ล่าสุดมีความคืบหน้าด้านการจัดตั้งองค์กรรัฐให้มาร...
อ่านต่อ
การเลือกตั้งทั่วไป 2562 พลังหนุนเศรษฐกิจ สู่อนาคตเสถียรภาพทางเมือง
 • 13 กุมภาพันธ์ 2019
 • 445
 • 0
เศรษฐกิจ-ธุรกิจต้องการพลังหมุนเวียน  แต่ละรอบของการหมุนรอบทางเศรษฐกิจจากทุน (แรงงาน+วัตถุดิบเครื่องจักร เทคโนโลยีแล...
อ่านต่อ
การแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 -ฝุ่นขนาดใหญ่ เรื่องที่ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างต้องเร่งเตรียมพร้อม
 • 8 กุมภาพันธ์ 2019
 • 43
 • 0
ฝุ่นละอองขนาดใหญ่ในที่สุดก็สามารถแตกตัวเป็นฝุ่นละอองขนาดเล็กได้  มาตรการต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาฝุ่น ปัญหาควันต่าง ๆ...
อ่านต่อ
ก่อสร้างศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครมพนม รูปแบบ PPP Net Cost สัญญา 30 ปี
 • 31 มกราคม 2019
 • 88
 • 0
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้วยรูปแบบ PPP  Net Cost  (PPP หมายถึงรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน Public P...
อ่านต่อ
ห้ามตั้งหรือขยายโรงงานผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตทุกขนาดทุกพื้นที่
 • 30 มกราคม 2019
 • 369
 • 0
ควรเป็นเรื่องดีที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ การห้ามตั้งหรือขยายโรงงานผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต  ทั้งนี้เนื่องจากเป็นท...
อ่านต่อ
ก่อสร้าง 2562 งานก่อสร้างเฟื่องฟู แม้ต้องสู้ปัญหาวัสดุก่อสร้างขึ้นราคา แรงงาน(อาจ)ไม่เพียงพอ
 • 25 มกราคม 2019
 • 376
 • 0
งานก่อสร้างโครงการเมกะโปรเจค และงานโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งในปี 2562  ยังมีอีกมาก  ทั้งงานต่อเนื่องและง...
อ่านต่อ
SEC โครงการเร่งด่วน 8 โครงการ วงเงินลงทุนรวม 2,677.31 ล้านบาท
 • 23 มกราคม 2019
 • 284
 • 0
การพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ในเชิงพัฒนาอุตสาหกรรม การสร้างท่าเรือ  การพัฒนาด้านพลังงาน ทั้งพัฒนาพลังงานไฟฟ้า และพลังทางเลื...
อ่านต่อ
เพิ่มความพร้อมให้เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางธุรกิจบริการสุขภาพ
 • 18 มกราคม 2019
 • 88
 • 0
เมืองท่องเที่ยวสามารถเพิ่มศักยภาพของตนเองได้หลากหลายรูปแบบ  เพิ่มโอกาสจากความมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั้งในประเทศแล...
อ่านต่อ
2019 ครรลองเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจไทย ไปทางไหน
 • 16 มกราคม 2019
 • 83
 • 0
  ความเป็นจริงทางเศรษฐกิจมักไม่เป็นไปตามความต้องการ   ส่วนความต้องการทางการเมืองมีโอกาสดำเนินไปตามความต้...
อ่านต่อ