Kris Patrick ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานบริษัท Ergon Refining Inc. และ Ergon - West Virginia Inc.
  • 15 ธันวาคม 2017
  • 422
  • 0
Ergon ได้แต่งตั้งให้ Kris Patrick ดำรงตำแหน่งบริษัท Ergon Refining, Inc. และ Ergon - West Virginia, Inc. โรงกลั่นน้ำมันแ...
อ่านต่อ
สุริพงษ์ ตันติยานนท์
  • 10 มีนาคม 2017
  • 1096
  • 0
วีซ่า แต่งตั้งผู้จัดการประจำประเทศไทยคนใหม่ วีซ่า บริษัทเครือข่ายการชำระเงินระดับโลก แต่งตั้งให้ นายสุริพงษ์ ตันต...
อ่านต่อ
สัมพันธ์ ลู่วีระพันธ์
  • 10 มีนาคม 2017
  • 337
  • 0
Mr.Sumphan Luveeraphan กรรมการผู้จัดการ บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด / บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำก...
อ่านต่อ