ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแฟลตพักแพทย์ ๒๐ ยูนิต (๖ ชั้น) เป็นอาคาร คสล. ๖ ชั้น
 • 24 มกราคม 2017
 • 398
 • 0
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราชเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแฟลตพักแพทย์ ๒๐ ยูนิต (๖ ชั้น) เป็นอาคาร คสล. ๖ ชั้น พื้นที่...
อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่
 • 24 มกราคม 2017
 • 299
 • 0
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนครกเรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานก...
อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างจ้างก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น จำนวน ๕ รายการ
 • 24 มกราคม 2017
 • 273
 • 0
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อมเรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น จำนวน ๕ รายการ ด...
อ่านต่อ
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคต
 • 24 มกราคม 2017
 • 355
 • 0
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ของประเทศไทยมีความสำคัญ-มีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดในการผลักดันให้เศรษฐกิจของประเทศเจริญเต...
อ่านต่อ
เศรษฐกิจพอเพียง หลักการนำทาง CSR ไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • 24 มกราคม 2017
 • 723
 • 0
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานพระราชดำรัสหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ครั้งแรกในงานพระราช...
อ่านต่อ
IRM เผยผลประกอบการ 9 เดือนตลาดบริหารทรัพย์สินไม่กระทบ ย้ำตลาดโตเพราะโครงการอสังหาริมทรัพย์เน้นบริหารหลังการขาย
 • 24 มกราคม 2017
 • 231
 • 0
อินเตอร์เรียลตี้แมเนจเม้นท์(IRM) เผยผลประกอบการ 3 ไตรมาสธุรกิจบริหารทรัพย์สินเติบโต ย้ำไม่กระทบจากกระแสเศรษฐกิจชะลอตัว...
อ่านต่อ
ความคืบหน้าโครงการรถไฟฟ้า 10 สาย ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล
 • 24 มกราคม 2017
 • 341
 • 0
ข้อมูลจากรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลของกระทรวงคมนาคม ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2559 (12 กันยายน 2558-30 กันยายน 255...
อ่านต่อ
ดาคอนร่วมปลูกป่าเทิดไท้องค์ราชา
 • 24 มกราคม 2017
 • 235
 • 0
เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท ดาคอน อินสเป็คชั่นเซอร์วิสเซส จำกัด หนึ่งในสมาชิกของชมรมประชาสัมพันธ์กลุ่มโรงงานนิคมอุตสาหกรรม 33...
อ่านต่อ
มาตรการทางกฎหมายเพื่อความปลอดภัยอาชีวอนามัย/การทำงานที่อับอากาศ
 • 24 มกราคม 2017
 • 964
 • 0
ความปลอดภัยในการทำงานมีความสำคัญทั้งต่องานที่ทำ และคนทำงาน  เรื่องเช่นนี้เป็นทั้งความจำเป็นของการทำงาน และความเคร่ง...
อ่านต่อ
เพิ่มระยะเวลาอยู่อาศัยในไทยเป็น 10 ปี อีกมาตรการเพิ่มรายได้จากชาวสูงอายุต่างชาติ
 • 24 มกราคม 2017
 • 404
 • 0
ประเทศไทยมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดในการเร่งขยายตัวความเจริญทางเศรษฐกิจ พร้อม ๆ กับพยายามกระจายรายได้ลดความเหลื่อมล้ำ&nbsp...
อ่านต่อ
สนับสนุน SMEs // ผลักดันให้เกิดเกษตรกรรมแปลงใหญ่ อีกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
 • 24 มกราคม 2017
 • 331
 • 0
การช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs เป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง ในด้านต่าง ๆ รวมทั้งด้านเงินทุนทั้งนี้รัฐบาลได้เพิ่มมา...
อ่านต่อ
ธุรกิจที่มีรายได้ หรือถือสกุลเงินต่างประเทศ กับการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคล
 • 24 มกราคม 2017
 • 356
 • 0
แม้ธุรกิจในอุตสาหกรรมก่อสร้างของประเทศไทยส่วนใหญ่ทำมาหากินหรือประกอบกิจการอยู่ภายในประเทศ  แต่ก็มีบริษัทรับเหมาก่อส...
อ่านต่อ
เศรษฐกิจไทยยังพึ่งการขับเคลื่อนจากการใช้จ่ายภาครัฐ
 • 24 มกราคม 2017
 • 352
 • 0
ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจและการเงินเดือนตุลาคมปี 2559  โดยสรุปคือเศรษฐกิจไทยในเดือนตุลาคม 2559 ขยายต...
อ่านต่อ
ความเปลี่ยนแห่งโลก การแปรเปลี่ยนของประเทศไทย (1)
 • 24 มกราคม 2017
 • 420
 • 0
ความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของโลกมักมีรากเหง้าเค้ารางมาจากความเปลี่ยนทางความคิดความเชื่อ-ปรัชญาการบริหารจัดการ-การดำเนินชีว...
อ่านต่อ
ดาคอนร่วมโชว์เทคโนโลยีงานเซฟตี้เดย์โรงไฟฟ้าบางปะกง
 • 24 มกราคม 2017
 • 259
 • 0
เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท ดาคอน อินสเป็คชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด ผู้นำทางด้านการตรวจสอบทางวิศวกรรม นำเสนอเทคโนโลยีการตรวจสอบท่อ...
อ่านต่อ
มาตรฐานบังคับเหล็กกล้าทรงแบบรีดร้อน และรีดเย็น
 • 24 มกราคม 2017
 • 649
 • 0
มาตรฐานอุตสาหกรรมเป็นตัวช่วยให้ผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้รับความมั่นใจว่า มีผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานใช้ในกระบวนการผลิ...
อ่านต่อ
เจเอเอส แอสเซ็ท ตอกย้ำความสำเร็จ เปิดตัวแจส เออเบิร์น ศรีนครินทร์ ตั้งเป้ารายได้สะพัด 150 ล้านบาท/ ปี
 • 24 มกราคม 2017
 • 236
 • 0
เจเอเอส แอสเซ็ท หรือJ เปิดตัวแจส เออเบิร์น ศรีนครินทร์ ในเนื้อที่ 11 ไร่คอมมูนิตี้มอลล์ แนวคิดใหม่  บนถนนศรีน...
อ่านต่อ
“ออมสิน สุดยอดแนวคิดพลิกธุรกิจไทย”ต่อยอดความสำเร็จ Healthticket ทีมชนะเลิศ รับใบประกาศนียบัตร Certified Medical Tourism Professional พร้อมจับมือ partners อินเตอร์ฯ
 • 24 มกราคม 2017
 • 351
 • 0
ภายหลังโครงการ“ออมสิน สุดยอดแนวคิดพลิกธุรกิจไทย” Startup Thailand by GSB ที่เปิดให้คนรุ่นใหม่นำเ...
อ่านต่อ
ขยายระยะเวลามาตรการสนับสนุนการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ผ่านกองทรัสต์
 • 24 มกราคม 2017
 • 415
 • 0
รัฐบาลมีมาตรการสนับสนุนกระตุ้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจในหลาย ๆ เรื่อง  หนึ่งในนั้นคือ การกระตุ้นอุตสาหกรรมพัฒนาอสังหาร...
อ่านต่อ
ติดตามศึกษาทำความเข้าใจแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
 • 24 มกราคม 2017
 • 372
 • 0
การประกอบธุรกิจจำเป็นต้องสนใจสุขภาพของพนักงาน  ดังนั้นการติดตามศึกษาทำความเข้าใจ(ร่าง)แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติจึงจำเป...
อ่านต่อ
ผู้บริหารและพนักงานจากอั๊คโซ่ โนเบลร่วมน้อมเกล้าฯแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 • 24 มกราคม 2017
 • 275
 • 0
คุณอภิชาต  ด่านวิทยากุล (แถวแรก ที่สามจากซ้าย) ผู้จัดการโรงงาน บริษัท อั๊คโซ่ โนเบล โคทติ้ง ป...
อ่านต่อ
แสนสิริ ให้การสนับสนุนมูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมฯ และคณะสถาปัตย์ จุฬาฯ จัดประกวดโครงการ “บ้านพิงพัก” ศูนย์ผู้ป่วยมะเร็งแบบครบวงจร แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย
 • 24 มกราคม 2017
 • 220
 • 0
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ให้การสนับสนุนมูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ม...
อ่านต่อ
สรุปดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง
 • 24 มกราคม 2017
 • 353
 • 0
DOWNLOAD PDF http://www.consmag.com/index.php?mo=21&catid=8014&fid=153171&detail
อ่านต่อ
IRM เผยถึงเวลาผู้ซื้อบ้านจัดสรรตาสว่างเรื่องการจัดตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรร เผยมาตรา 4 เปิดทางผู้ที่ไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์ร่วมประชุมคัดเลือกกรรมการ
 • 24 มกราคม 2017
 • 209
 • 0
อินเตอร์เรียลตี้แมเนจเม้นท์ (IRM) เผยถึงเวลาผู้ซื้อบ้านจัดสรรตาสว่าง ชี้กฎหมายจัดสรรมาตรา 4 ระบุชัดเจน “ผู้ทำสัญ...
อ่านต่อ
P&G เปิดตัว Citizenship Report เป็นครั้งแรก
 • 24 มกราคม 2017
 • 633
 • 0
ซินซินเนติ--(บิสิเนส ไวร์)--15 ธันวาคม 2016 บริษัท Procter & Gamble (NYSE:PG) วันนี้ประกาศเปิดตัว Citizenship Repor...
อ่านต่อ
Hitachi Zosen จะซื้อกิจการ Osmoflo Holdings
 • 24 มกราคม 2017
 • 460
 • 0
โอซาก้า, ญี่ปุ่น--(บิสิเนส ไวร์)--19 ธันวาคม 2016 Hitachi Zosen Corporation (โตเกียว:7004) ประกาศว่าได้มาสู่การต...
อ่านต่อ
อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ เรื่องที่ต้องเคร่งครัด
 • 24 มกราคม 2017
 • 701
 • 0
แม้ว่าในการจ้างงานจริง บรรดาแรงงานฝีมือหรือช่างที่มีความชำนาญงาน มักได้ค่าแรงสูง หรือสูงกว่า “กฎหมาย” กำหนด&...
อ่านต่อ
Action Plan 2560 กระทรวงคมนาคม
 • 24 มกราคม 2017
 • 1061
 • 0
แผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2560 (Action Plan) เป็นจุดสำคัญในการเร่งจังหวะก้าวการก่อสร้างโครงสร้างพื้...
อ่านต่อ
ติดตามวาระแห่งชาติเรื่อง แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี
 • 24 มกราคม 2017
 • 665
 • 0
การบริหารธุรกิจ รวมทั้งกิจการรับเหมาก่อสร้างต้องดูแลพนักงาน-ลูกจ้างของตนเองให้ดี นอกจากนี้ยังต้องสนใจติดตามความเปลี่ยนแป...
อ่านต่อ
ภิรัชบุรีเปิดห้อง Exhibition ณ อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค ต้อนรับบริษัทที่ปรึกษาด้านอสังหาฯ เตรียมความพร้อมก่อนเปิดโครงการฯ
 • 24 มกราคม 2017
 • 199
 • 0
เมื่อเร็วๆนี้ กลุ่มบริษัทภิรัชบุรี ผู้นำด้านอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจรชั้นนำของเมืองไทย ได้เปิดห้อง Exhibition&nbs...
อ่านต่อ