คลอดแล้ว! ทีโออาร์ประมูลทางคู่เวอร์ชั่นใหม่ ประเดิมสายแรก"หัวหิน-ประจวบฯ"วงเงิน 7,340 ล้านบาท ดีเดย์ปลาย เม.ย.เคาะราคา

นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ รักษาการผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่าเมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2560 ได้ออกประกาศร่างทีโออาร์งานโยธาโครงการรถไฟทางคู่เส้นทางหัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 84 กม. กรอบราคากลาง 7,340.47 ล้านบาท โดยจะเปิดรับฟังข้อคิดเห็นไปถึงวันที่ 18 เม.ย. จากนั้นจะเปิดให้ซื้อซองประมูลปลายเดือนเม.ย.นี้ คาดว่าจะได้ตัวผู้รับเหมาก่อสร้างภายในเดือนมิ.ย.2560 

"ร่างทีโออาร์ที่ออกประกาศเป็นการปรับปรุงใหม่ตามแนวทางของซูเปอร์บอร์ดจัดซื้อจัดจ้าง ส่วนอีก 4 เส้นทางที่เหลือจะทยอยประกาศทีโออาร์ทุกๆ 1-2 สัปดาห์นับจากนี้"

สำหรับคุณสมบัติของผู้เสนอราคา อาทิ ต้องเป็นนิติบุคคลไทยรายเดียว หรือกิจการร่วมค้า ซึ่งกิจการร่วมค้าที่จะเสนอราคาหมายรวมทั้งกิจการร่วมค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ต้องมีสัดส่วนนิติบุคคลไทยรายเดียวหรือมากกว่า 1 รายรวมกันในการลงทุนหรือร่วมงานมากกว่า 50% ของมูลค่างานทั้งหมดของสัญญา และสัดส่วนนี้ต้องไม่ลดน้อยกว่า 50% ตลอดระยะเวลาโครงการ และต้องมีผลงานก่อสร้างทางรถไฟและติดตั้งระบบรางรถไฟหรือรถไฟฟ้า โดยไม่กำหนดมูลค่างานหรือผลงานก่อสร้างงานโยธามีมูลค่าก่อสร้างงานสัญญาเดียวไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท

ส่วนกิจกรรมร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องเป็นนิติบุคคลไทยรายเดียวหรือมากกว่า 1 รายรวมกัน มีสัดส่วนมูลค่าหุ้นเป็นทุนมากกว่า 50% ของทุนทั้งหมด และต้องมีผลงานก่อสร้างทางรถไฟ หรือรถไฟฟ้าและติดตั้งระบบรางรถไฟหรือรถไฟฟ้า โดยไม่กำหนดมูลค่างานหรือผลงานก่อสร้างงานยา ที่มีมูลค่าก่อสร้างในสัญญาเดียวไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท

สำหรับผลงานส่วนของนิติบุคคลไทยรายเดียว ต้องมีผลงานสร้างทางรถไฟมูลค่าสัญญาเดียวไม่น้อยกว่า 734 ล้านบาท หรือผลงานก่อสร้างโครงสร้างทางรถไฟหรือรถไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 558 ล้านบาท และผลงานติดตั้งระบบรางรถไฟหรือรถไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 176 ล้านบาท

กรณีเป็นกิจการร่วมค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลใหม่ ต้องมีผลงานก่อสร้างทางรถไฟไม่น้อยกว่า 734 ล้านบาท ผลงานก่อสร้างโครงสร้างทางรถไฟหรือรถไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 558 ล้านบาท และผลงานติดตั้งระบบรางรถไฟหรือรถไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 176 ล้านบาท

กรณีเป็นกิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ต้องมีผลงานสร้างทางรถไฟมีน้อยกว่า 734 ล้านบาท สร้างโครงสร้างทางรถไฟหรือรถไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 558 ล้านบาท และผลงานติดตั้งระบบรางรถไฟหรือรถไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 176 ล้านบาท

ทั้งนี้ผลงานที่นำมายื่นสามารถใช้ผลงานภายในประเทศหรือต่างประเทศ มีผลงานแล้วเสร็วเป็นเวลาไม่เกิน 20 ปี ส่วนกรอบเวลาดำเนินการจะต้องก่อสร้างให้แล้วเสร็จ 30 เดือน นับจากวันที่แจ้งให้เริ่มงาน หากไม่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดในสัญญา จะถูกปรับรายวันในอัตรา 0.10% ของราคาตามสัญญา

สำหรับเนื้องานก่อสร้างประกอบด้วย ก่อสร้างโครงสร้างทางรถไฟเป็นทางวิ่งระดับพื้นทั้งหมดตลอดระยะทาง 84 กม. มีสะพานรถไฟจำนวน 80 ตัว งานก่อสร้างสถานีรถไฟระดับพื้น 12 สถานี และป้ายหยุดรถ 1 แห่ง งานก่อสร้างย่านเก็บกองและขนถ่ายตู้สินค้า 2 แห่ง ที่สถานีสามร้อยยอดและสถานีทุ่งมะเม่า เป็นต้น 

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ก่อนหน้านี้ร.ฟ.ท.เปิดประมูลตามทีโออาร์เดิม กรอบราคากลาง 9,853 ล้านบาท มีผู้รับเหมาสนใจยื่นซองราคา 8 ราย ได้แก่ บมจ. อิตาเลียนไทยฯ ร่วมกับ บมจ. เนาวรัตน์พัฒนาการ, บมจ. ซิโนไทย, บมจ. ช.การช่าง, บมจ. ยูนิค, กิจการร่วมค้า TBBT (TBTC + BTC), กิจการร่วมค้า SPSS (สหการ + ซิโนไฮโดร + เพาเวอร์ไลน์ + สระหลวง), บจ. เอ.เอส.แอสโซซิเอท และกิจการร่วมค้า KSR ( KT + ศักดาพร) 

โดยมีการคาดการณ์กันว่าเมื่อทีโออาร์ใหม่ที่เปิดกว้างมากขึ้น คาดว่าจะมีผู้รับเหมาเข้าประมูลมากกว่าเดิม

 

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์