เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงาน INTERMAT ASEAN งานแสดงสินค้าในอุตสาหกรรมก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนาย 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี กรุงเทพฯ โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญเรื่องของการก่อสร้าง และระบบโครงสร้างพื้นฐาน