AREA แถลง ฉบับที่ 199/2560: วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

         ในหมู่มวลบริษัทมหาชนราว 40 แห่ง แห่งไหนที่เปิดตัวโครงการมากที่สุด ซึ่งจะส่งผลให้มูลค่าหุ้นดีกว่าเพื่อน เพราะคึกคักกว่า น่าลงทุนในหน่วยลงทุนมากกว่าหรือไม่ 
         ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) เปิดเผยว่าจากการสำรวจของศูนย์ข้อมูลฯ พบว่า ในรอบ 4 เดือนแรกของปี 2560 (มกราคม-กุมภาพันธ์) มีโครงการเปิดใหม่เป็นจำนวนมาก  แต่มีบริษัทมหาชนอยู่ 10 แห่งที่เปิดตัวโครงการอสังหาริมทรัพย์มากที่สุด และเกือบทั้งหมดเป็นที่อยู่อาศัย เรียงตามลำดับดังนี้: 
         อันดับที่ 1 บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท  เปิดตัวมากสุด 17 โครงการ รวมมูลค่าสูงสุดถึง  15,570   ล้านบาท รวมจำนวน  6568 หน่วย หรือตกเป็นเงินหน่วยละ 2.371 ล้านบาท หรือไม่สัดส่วนถึง 17% ของมูลค่าที่เปิดตัวทั้งหมดในช่วงเวลาดังกล่าว 
         อันดับที่ 2 บมจ. ศุภาลัย  ทั้งนี้เปิดตัวเพียง 2 โครงการ รวมมูลค่าสูงถึง  9,224   ล้านบาท รวมจำนวน  1319 หน่วย หรือตกเป็นเงินหน่วยละ 6.993 ล้านบาท หรือไม่สัดส่วนถึง 10% ของมูลค่าที่เปิดตัวทั้งหมดในช่วงเวลาดังกล่าว 
         อันดับที่ 3 บมจ. แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์  เปิดตัวประมาณถึง 4 โครงการ รวมมูลค่าถึง  5,244   ล้านบาท รวมจำนวน  2846 หน่วย หรือตกเป็นเงินหน่วยละ 1.843 ล้านบาท หรือมีสัดส่วนถึง 6% ของมูลค่าที่เปิดตัวทั้งหมด 
         อันดับที่ 4 บมจ. เอพี(ไทยแลนด์)  เปิดตัวประมาณถึง 4 โครงการ รวมมูลค่าถึง  4,459   ล้านบาท รวมจำนวน  1218 หน่วย หรือตกเป็นเงินหน่วยละ 3.661 ล้านบาท หรือมีสัดส่วนถึง 5% ของมูลค่าที่เปิดตัวทั้งหมด 
         อันดับที่ 5 บมจ. สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์  ทั้งนี้เปิดตัวเพียง 1 โครงการ รวมมูลค่าถึง  4,397   ล้านบาท รวมจำนวน  319 หน่วย หรือตกเป็นเงินหน่วยละ 13.784 ล้านบาท หรือมีสัดส่วนถึง 5% ของมูลค่าที่เปิดตัวทั้งหมด 
         อันดับที่ 6 บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น  เปิดตัวพอสมควร 3 โครงการ รวมมูลค่าถึง  3,607   ล้านบาท รวมจำนวน  345 หน่วย หรือตกเป็นเงินหน่วยละ 10.454 ล้านบาท หรือมีสัดส่วนถึง 4% ของมูลค่าที่เปิดตัวทั้งหมด 
         อันดับที่ 7 บมจ. พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค   เปิดตัวพอสมควร 3 โครงการ รวมมูลค่าถึง  2,266   ล้านบาท รวมจำนวน  843 หน่วย หรือตกเป็นเงินหน่วยละ 2.688 ล้านบาท หรือมีสัดส่วนถึง 2% ของมูลค่าที่เปิดตัวทั้งหมด 
        อันดับที่ 8 บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  ทั้งนี้เปิดตัวเพียง 1 โครงการ รวมมูลค่าถึง  2,119   ล้านบาท รวมจำนวน  198 หน่วย หรือตกเป็นเงินหน่วยละ 10.700 ล้านบาท หรือมีสัดส่วนถึง 2% ของมูลค่าที่เปิดตัวทั้งหมด 
         อันดับที่ 9 บมจ. ริชี่เพลส 2002   ทั้งนี้เปิดตัวเพียง 1 โครงการ รวมมูลค่าเพียง  1,498   ล้านบาท รวมจำนวน  597 หน่วย หรือตกเป็นเงินหน่วยละ 2.510 ล้านบาท หรือมีสัดส่วนถึง 2% ของมูลค่าที่เปิดตัวทั้งหมด 
         อันดับที่ 10 บมจ. อนันดาดีเวลลอปเม้นท์  ทั้งนี้เปิดตัวเพียง 1 โครงการ รวมมูลค่าเพียง  1,481   ล้านบาท รวมจำนวน  49 หน่วย หรือตกเป็นเงินหน่วยละ 30.226 ล้านบาท หรือมีสัดส่วนถึง 2% ของมูลค่าที่เปิดตัวทั้งหมด 
         นอกจากนี้ยังมีบริษัทนอกตลาดแต่มีขนาดใหญ่ เช่น บจก.ไซมิส แอสเสท  บจก.นายารา จรัญ  บจก.หัวเม็ดทรงมัณฑ์ บจก.ดับเบิ้ลยู-ชินวะ และ บจก.ชาแลน ดีเวลอปเม้นท์ ที่ต่างก็มีโครงการที่มีมูลค่าเกินกว่า 1,000 ล้านบาท 

10 อันดับบริษัทพัฒนาที่ดินมหาชนในรอบ 4 เดือนแรกของปี 2560 

 

 
    
ผู้แถลง: 
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.thwww.facebook.com/dr.sopon4) ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน