นิตยสาร “ConsMag”  รวบรวมรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  งานของกรมชลประทานที่ประกาศตั้งแต่วันที่  5 พฤษภาคม 2560 ถอยหลังไปถึงวันที่ 12  เมษายน  2560 รวมมูลค่างานมากกว่า  1,600  ล้านบาท (เฉพาะโครงการใหญ่/ไม่ได้รวบรวมงานประมูลกรมชลประทานไม่หมด โดยมีข้อมูลที่น่าสนใจดังนี้

สถานีสูบน้ำ อ.สทิงพระ สงขลา 310  ล้านบาท

การประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบคลองหนัง โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ ตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา จำนวน 1 งาน

ผู้ชนะการประมูล บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด

ที่ราคา  310,215,707.22 บาท

ประกาศ ณ วันที่ 5  พฤษภาคม พ.ศ. 2560

สถานีสูบน้ำ อ.กระแสสินธ์  สงขลา 467  ล้านบาท

การประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำโคกพระ ตำบลโรง อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา จำนวน 1 งาน

ผู้ชนะการประมูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิจิตสุวรรณ วิศวกร  467,776,105.91 บาท

ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

สถานีสูบน้ำ อ.บางปะกง ฉะเชิงเทรา 495  ล้านบาท

การประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำปากตะคลอง ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 1 งาน

ผู้ชนะการประมูล บริษัท กฤษดากร คอนสตรัคชั่น จำกัด (ให้บริการ)

ที่ราคา  495,000,000.00 บาท

ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

เพิ่มศักยภาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ำเขาระกำ จังหวัดตราด  43  ล้านบาท

ประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มศักยภาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ำเขาระกำ จังหวัดตราด ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด งานปรับปรุงอาคารทางระบายน้ำล้นและติดตั้งบานระบายแบบพับได้ จำนวน 1 งาน

ผู้ชนะการประมูล  ห้างหุ้นส่วนจำกัด  เอ เอส เอ 1994

ที่ราคา 43,244,931.00 บาท

ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ก่อสร้างคันป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองอุทัยธานี 222  ล้านบาท

ก่อสร้างคันกั้นน้ำห้วยทับเสลาป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองอุทัยธานี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 1 งาน

ผู้ชนะการประมูล บริษัท ตั้งเจริญ จำกัด (ให้บริการ,ผู้ผลิต)

ที่ราคา 222,000,000.00 บาท

สถานีสูบน้ำ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 252  ล้านบาท

การประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีสูบน้ำบ้านหนองโพรงและระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการบรรเทาอุทกภัยคลองทับมา ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง จำนวน 1 งาน

ผู้ชนะการประมูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งแซเฮง

ที่ราคา  252,800,000.00 บาท

ประกาศ ณ วันที่ 24  เมษายน พ.ศ. 2560

ระบบส่งน้ำของสถานีสูบน้ำ อำเภอเมือง จ.อุตรดิตถ์ 133  ล้านบาท

การประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบส่งน้ำของสถานีสูบน้ำ ตำบลผาจุก อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 1 งาน

ผู้ชนะประมูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรายุทธ (เลี่ยงฮะ) การปิโตรเลียม

ที่ราคา  133,000,000.00 บาท

ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560

โครงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงฝั่งขวา (บึงมาย) จังหวัดอุตรดิตถ์  61  ล้านบาท

การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงฝั่งขวา (บึงมาย) โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 1 งาน

ผู้ชนะการประมูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองไกรลาศ

ที่ราคา  61,137,418.45 บาท

ประกาศ ณ วันที่ 20  เมษายน พ.ศ. 2560

ก่อสร้างระบบส่งน้ำของสถานีสูบน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  65 ล้านบาท

การประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบส่งน้ำของสถานีสูบน้ำ ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 1 งาน

ผู้ชนะการประมูล บริษัท ดับเบิลยู เค ซี จำกัด

ที่ราคา  65,123,571.00  บาท

ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560

ก่อสร้างประตูระบายน้ำบ้านหินดาด   อำเภอท่าใหม่ จันทบุรี  91 ล้านบาท

จ้างก่อสร้างประตูระบายน้ำบ้านหินดาด โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในลุ่มน้ำวังโตนด ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จำนวน 1 งาน

ผู้ชนะการประมูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด พินิจอุดรก่อสร้าง (ให้บริการ)

ที่ราคา 91,000,000.00 บาท

ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560

เพิ่มศักยภาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ำของเขื่อนห้วยขุนแก้ว จังหวัดอุทัยธานี  80 ล้านบาท

จ้างโครงการเพิ่มศักยภาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ำของเขื่อนห้วยขุนแก้ว ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี งานปรับปรุงอาคารทางระบายน้ำล้นและติดตั้งบานระบายแบบพับได้ จำนวน 1 งาน

ผู้ชนะการประมูล บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด (ให้บริการ)

ที่ราคา  80,000,000.00 บาท

ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560

ก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงฝั่งซ้าย (บึงกะโล่)  อุตรดิตถ์ 169 ล้านบาท

การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงฝั่งซ้าย (บึงกะโล่) โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 1 งาน

ผู้ชนะการประมูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เล็กเจริญก่อสร้าง

ที่ราคา 169,000,000.00 บาท

ประกาศ ณ วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2560

 

#