AREA แถลง ฉบับที่ 299/2560: วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560 

         ในรอบครึ่งแรกของปี 2560 ยังมีบริษัทนอกตลาด 10 แห่งที่ครองส่วนแบ่งตลาดรวมกันถึง 10% ของทั้งตลาด  แสดงว่าเป็นบริษัทใหญ่มากทั้งที่ไม่ได้เป็นบริษัทมหาชน  บริษัทเหล่านี้พัฒนาโครงการเพียง 1 โครงการเป็นหลักเท่านั้น 
         ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) เปิดเผยว่า จากการสำรวจตลาดที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่เปิดใหม่ทั้งหมดประมาณ 198 โครงการที่เปิดใหม่ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2560 บริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์ที่มีการเปิดตัวสูงสุด 10 อันดับแรกตามลำดับ เป็นดังนี้: 
เมื่อเรียงตามจำนวนหน่วย จะเป็นดังนี้: 
         อันดับที่ 1 บจก.ชัยพัฒนาที่ดิน   โดยพัฒนาโครงการ 1 แห่ง มีหน่วยรวม 924 หน่วย รวมมูลค่า 3,587 ล้านบาท หรือมีราคาเฉลี่ยหน่วยละ 3.882 ล้านบาท มีแชร์อยู่ในตลาด 1.7% ทั้งนี้สินค้าที่พัฒนาเป็น อาคารชุด ได้แก่โครงการเดอะ เพรสซิเด้นท์ สุขุมวิท-สมุทปราการ 
         อันดับที่ 2 บจก.นายารา จรัญ  โดยพัฒนาโครงการ 1 แห่ง มีหน่วยรวม 683 หน่วย รวมมูลค่า 1,975 ล้านบาท หรือมีราคาเฉลี่ยหน่วยละ 2.892 ล้านบาท มีแชร์อยู่ในตลาด 1.3% ทั้งนี้สินค้าที่พัฒนาเป็น อาคารชุด ได้แก่โครงการเดอะ พาร์คแลนด์ จรัญ-ปิ่นเกล้า (อาคารซี) 
         อันดับที่ 3 บจก.เจ.ซี.อาร์.แลนด์  โดยพัฒนาโครงการ 2 โครงการมีหน่วยรวม 644 หน่วย รวมมูลค่า 762 ล้านบาท หรือมีราคาเฉลี่ยหน่วยละ 1.183 ล้านบาท มีแชร์อยู่ในตลาด 1.2% ทั้งนี้สินค้าที่พัฒนาเป็น ทาวน์เฮาส์และตึกแถว ได้แก่โครงการเฟื่องฟ้าวิลล่า โครงการ 17 เฟส 2 และโครงการเฟื่องฟ้าวิลล่า โครงการ 17 เฟส 4 
         อันดับที่ 4 บจก.ชาแลน ดีเวลอปเม้นท์  โดยพัฒนาโครงการ 1 แห่ง มีหน่วยรวม 553 หน่วย รวมมูลค่า 1,121 ล้านบาท หรือมีราคาเฉลี่ยหน่วยละ 2.028 ล้านบาท มีแชร์อยู่ในตลาด 1.0% ทั้งนี้สินค้าที่พัฒนาเป็น อาคารชุด ได้แก่โครงการ POLY PLACE พหลโยธิน 23 
         อันดับที่ 5 บจก.เมโทรโพลิส พรอพเพอร์ตี้  โดยพัฒนาโครงการ 1 แห่ง มีหน่วยรวม 552 หน่วย รวมมูลค่า 2,043 ล้านบาท หรือมีราคาเฉลี่ยหน่วยละ 3.701 ล้านบาท มีแชร์อยู่ในตลาด 1.0% ทั้งนี้สินค้าที่พัฒนาเป็น อาคารชุด ได้แก่โครงการเดอะ เมโทรโพลิส สำโรง อินเตอร์เชนจ์ อาคาร B 
         อันดับที่ 6 บจก.ปรีดา เรียลเอสเตท   โดยพัฒนาโครงการ 1 แห่ง มีหน่วยรวม 550 หน่วย รวมมูลค่า 797 ล้านบาท หรือมีราคาเฉลี่ยหน่วยละ 1.449 ล้านบาท มีแชร์อยู่ในตลาด 1.0% ทั้งนี้สินค้าที่พัฒนาเป็น อาคารชุด ได้แก่โครงการกรีเน่ ดอนเมือง-สรงประภา 
         อันดับที่ 7 บจก.ไซมิส แอสเสท   โดยพัฒนาโครงการ 1 แห่ง มีหน่วยรวม 449 หน่วย รวมมูลค่า 3,786 ล้านบาท หรือมีราคาเฉลี่ยหน่วยละ 8.433 ล้านบาท มีแชร์อยู่ในตลาด 0.8% ทั้งนี้สินค้าที่พัฒนาเป็น อาคารชุด ได้แก่โครงการ SIAMESE EXCLUSIVE 42 
         อันดับที่ 8 บจก.แกรนด์วิลล์ พัฒนา   โดยพัฒนาโครงการ 2 โครงการมีหน่วยรวม 426 หน่วย รวมมูลค่า 1,061 ล้านบาท หรือมีราคาเฉลี่ยหน่วยละ 2.490 ล้านบาท มีแชร์อยู่ในตลาด 0.8% ทั้งนี้สินค้าที่พัฒนาเป็น ทาวน์เฮาส์ ได้แก่โครงการแกรนด์วิลล์ ดอนเมือง-ถนนเลียบแม่น้ำ 
         อันดับที่ 9 บจก.มานะพัฒนาการ  โดยพัฒนาโครงการ 1 แห่ง มีหน่วยรวม 398 หน่วย รวมมูลค่า 712 ล้านบาท หรือมีราคาเฉลี่ยหน่วยละ 1.790 ล้านบาท มีแชร์อยู่ในตลาด 0.7% ทั้งนี้สินค้าที่พัฒนาเป็น อาคารชุด ได้แก่โครงการเอสเพน คอนโด ลาซาล 
         อันดับที่ 10 บจก.ไพร์ซ ดีเวลลอปเม้นท์   โดยพัฒนาโครงการ 1 แห่ง มีหน่วยรวม 390 หน่วย รวมมูลค่า 573 ล้านบาท หรือมีราคาเฉลี่ยหน่วยละ 1.468 ล้านบาท มีแชร์อยู่ในตลาด 0.7% ทั้งนี้สินค้าที่พัฒนาเป็น อาคารชุด ได้แก่โครงการเคฟ คอนโด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

อย่างไรก็ตามหากเรียงตามลำดับของมูลค่าโครงการจะเป็นดังนี้: 
         อันดับที่ 1 บจก.ไซมิส แอสเสท   โดยพัฒนาโครงการ 1 แห่ง มีมูลค่ารวม 3,786 ล้านบาท มีหน่วยขาย 449 ล้านบาท หรือมีราคาเฉลี่ยถึงหน่วยละ 8.433 ล้านบาท มีแชร์อยู่ในตลาด 2.1% ทั้งนี้สินค้าที่พัฒนาเป็น อาคารชุด ได้แก่โครงการ SIAMESE EXCLUSIVE 42 
         อันดับที่ 2 บจก.ชัยพัฒนาที่ดิน   โดยพัฒนาโครงการ 1 แห่ง มีมูลค่ารวม 3,587 ล้านบาท มีหน่วยขาย 924 ล้านบาท หรือมีราคาเฉลี่ยหน่วยละ 3.882 ล้านบาท มีแชร์อยู่ในตลาด 2.0% ทั้งนี้สินค้าที่พัฒนาเป็น อาคารชุด ได้แก่โครงการเดอะ เพรสซิเด้นท์ สุขุมวิท-สมุทปราการ 
         อันดับที่ 3 บจก.เมโทรโพลิส พรอพเพอร์ตี้  โดยพัฒนาโครงการ 1 แห่ง มีมูลค่ารวม 2,043 ล้านบาท มีหน่วยขาย 552 ล้านบาท หรือมีราคาเฉลี่ยหน่วยละ 3.701 ล้านบาท มีแชร์อยู่ในตลาด 1.1% ทั้งนี้สินค้าที่พัฒนาเป็น อาคารชุด ได้แก่โครงการเดอะ เมโทรโพลิส สำโรง อินเตอร์เชนจ์ อาคาร B 
         อันดับที่ 4 บจก.นายารา จรัญ  โดยพัฒนาโครงการ 1 แห่ง มีมูลค่ารวม 1,975 ล้านบาท มีหน่วยขาย 683 ล้านบาท หรือมีราคาเฉลี่ยหน่วยละ 2.892 ล้านบาท มีแชร์อยู่ในตลาด 1.1% ทั้งนี้สินค้าที่พัฒนาเป็น อาคารชุด ได้แก่โครงการเดอะ พาร์คแลนด์ จรัญ-ปิ่นเกล้า (อาคารซี) 
         อันดับที่ 5 บจก.วี.เอ็ม.พี.ซี  โดยพัฒนาโครงการ 1 แห่ง มีมูลค่ารวม 1,769 ล้านบาท มีหน่วยขาย 221 ล้านบาท หรือมีราคาเฉลี่ยถึงหน่วยละ 8.005 ล้านบาท มีแชร์อยู่ในตลาด 1.0% ทั้งนี้สินค้าที่พัฒนาเป็น ทาวน์เฮาส์ ได้แก่โครงการแอสเทร่า เบลส (Astera Bless) 
         อันดับที่ 6 บจก.หัวเม็ดทรงมัณฑ์  โดยพัฒนาโครงการ 1 แห่ง มีมูลค่ารวม 1,179 ล้านบาท มีหน่วยขาย 169 ล้านบาท หรือมีราคาเฉลี่ยถึงหน่วยละ 6.977 ล้านบาท มีแชร์อยู่ในตลาด 0.6% ทั้งนี้สินค้าที่พัฒนาเป็น อาคารชุด ได้แก่โครงการThe Fine Residence อารีย์-พหลโยธิน 11 
         อันดับที่ 7 บจก.ดับเบิ้ลยู-ชินวะ  โดยพัฒนาโครงการ 1 แห่ง มีมูลค่ารวม 1,123 ล้านบาท มีหน่วยขาย 156 ล้านบาท หรือมีราคาเฉลี่ยถึงหน่วยละ 7.197 ล้านบาท มีแชร์อยู่ในตลาด 0.6% ทั้งนี้สินค้าที่พัฒนาเป็น อาคารชุด ได้แก่โครงการรู เนะ สุ ทองหล่อ 5 (Runesu Thonglor 5) 
         อันดับที่ 8 บจก.ชาแลน ดีเวลอปเม้นท์  โดยพัฒนาโครงการ 1 แห่ง มีมูลค่ารวม 1,121 ล้านบาท มีหน่วยขาย 553 ล้านบาท หรือมีราคาเฉลี่ยหน่วยละ 2.028 ล้านบาท มีแชร์อยู่ในตลาด 0.6% ทั้งนี้สินค้าที่พัฒนาเป็น ทาวน์เฮาส์ ได้แก่โครงการ POLY PLACE พหลโยธิน 23 
         อันดับที่ 9 บจก.แกรนด์วิลล์ พัฒนา   โดยพัฒนาโครงการ 2 โครงการมีมูลค่ารวม 1,061 ล้านบาท มีหน่วยขาย 426 ล้านบาท หรือมีราคาเฉลี่ยหน่วยละ 2.490 ล้านบาท มีแชร์อยู่ในตลาด 0.6% ทั้งนี้สินค้าที่พัฒนาเป็น อาคารชุด ได้แก่โครงการแกรนด์วิลล์ ดอนเมือง-ถนนเลียบแม่น้ำ 
         อันดับที่ 10 บจก.เรืองปัญญาเคหะการ  โดยพัฒนาโครงการ 1 แห่ง มีมูลค่ารวม 974 ล้านบาท มีหน่วยขาย 267 ล้านบาท หรือมีราคาเฉลี่ยหน่วยละ 3.648 ล้านบาท มีแชร์อยู่ในตลาด 0.5% ทั้งนี้สินค้าที่พัฒนาเป็น ทาวน์เฮาส์ ได้แก่โครงการมิวส์ เทียนทะเล 15 

จะสังเกตได้ว่า 
         1. ยังมีบริษัทนอกตลาดที่พยายามเติบโตขึ้นมาอีกมากพอสมควร 
         2. ไม่มีใครจะเป็นเจ้าตลาดรายเดียวได้ 
         3. โครงการนอกตลาดเหล่านี้เป็นโครงการที่มีขนาดใหญ่ หลายแห่งมีการพัฒนาสินค้าที่มีมูลค่าสูง และมีมูลค่าโครงการสูงมาก  ดังนั้นจึงต้องให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ หาไม่หากเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมา (ถ้ามี) อาจทำให้สถาบันการเงินที่อำนวยสินเชื่อเกิดปัญหาได้เช่นกัน  การพัฒนาโครงการจึงต้องมีการสำรวจวิจัยเพื่อการติดตามผลและประเมินผลการพัฒนาตามภาวะตลาดอย่างต่อเนื่อง 
 
บริษัทพัฒนาที่ดินนอกตลาดหลักทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่สุด 
เรียงตามจำนวนหน่วยที่เปิดขาย 
ลำดับ   บริษัทจำกัด                     จำนวน            จำนวน          มูลค่า
                                               โครงการ           หน่วย           (ล้านบ)        % ในตลาด 
1.        ชัยพัฒนาที่ดิน                    1                 924             3,587           1.7% 
2.        นายารา จรัญ                      1                 683             1,975           1.3% 
3.        เจ.ซี.อาร์.แลนด์                  2                 644                762           1.2% 
4.        ชาแลน ดีเวลอปเม้นท์          1                 553             1,121           1.0% 
5.        เมโทรโพลิส พรอพเพอร์ตี้    1                 552             2,043           1.0% 
6.        ปรีดา เรียลเอสเตท              1                 550                797           1.0% 
7.        ไซมิส แอสเสท                   1                 449              3,786           0.8% 
8.        แกรนด์วิลล์ พัฒนา              2                 426              1,061           0.8% 
9.        มานะพัฒนาการ                  1                 398                 712           0.7% 
10.      ไพร์ซ ดีเวลลอปเม้นท์         1                  390                573            0.7% 

เรียงตามมูลค่าที่เปิดขาย 
ลำดับ   บริษัทจำกัด                     จำนวน            มูลค่า             จำนวน
                                               โครงการ           (ล้านบ.)           หน่วย        % ในตลาด 
1.        ไซมิส แอสเสท                    1                3,786               449          2.1% 
2.        ชัยพัฒนาที่ดิน                     1                3,587               924          2.0% 
3.        เมโทรโพลิส พรอพเพอร์ตี้     1                2,043               552          1.1% 
4.        นายารา จรัญ                       1                1,975               683          1.1% 
5.        วี.เอ็ม.พี.ซี                          1                1,769               221          1.0% 
6.        หัวเม็ดทรงมัณฑ์                  1                1,179              169           0.6% 
7.        ดับเบิ้ลยู-ชินวะ                    1                1,123              156           0.6% 
8.        ชาแลน ดีเวลอปเม้นท์           1               1,121               553          0.6% 
9.        แกรนด์วิลล์ พัฒนา               2               1,061               426          0.6% 
10.      เรืองปัญญาเคหะการ             1                  974               267          0.5%  
ผู้แถลง: 
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน