ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์อุทกภัยรุนแรงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก ในฐานะขององค์กรวิชาชีพ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ASA) ที่มีศูนย์การติดต่อร่วมกับสถาปนิกอีสานจึงขอเชิญชวนสมาชิกสมาคมฯ และผู้มีจิตศรัทธาร่วมระดมทุนทรัพย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ดังกล่าวได้ที่ บัญชี "สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เลขที่บัญชี 140-265920-7 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศรีวรา" สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-319-6555 ต่อ 116