AREA แถลง ฉบับที่ 347/2560: วันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 

         ทำไมทำเลสะพานใหม่ จึงบูมหรือมีอัตราการขายที่ดีจนน่าจับตามอง ดร.โสภณ แห่งศูนย์ข้อมูลฯ AREA มีคำตอบ!!! 
         ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้ส่งคณะนักวิจัยออกสำรวจตลาดที่อยู่อาศัยบริเวณทำเล D2 สะพานใหม่ พบว่าทำเลนี้น่าสนใจมาก  ที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะห้องชุดขายได้ดีมาก  แต่อย่างอื่นอาจจะแย่  ลองมาดูกันว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้าง 

         ภาพโดยรวมของทำเล D2: สะพานใหม่นี้มีขายสินค้าหลากหลาย แต่ส่วนมากเป็นห้องชุด  สินค้าส่วนใหญ่ก็ขายในราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท  ส่วนที่เกินกว่านี้ก็มีเป็นส่วนน้อยมาก เช่น ราคา 3-5 ล้าน โดยเฉพาะราคา 5-10 ล้านบาท หรือยิ่งถ้าเป็นราคา 10-20 ล้านบาท ก็มีเพียง 133 หน่วยจากทั้งหมด 4,318 หน่วยเท่านั้น  มูลค่าการพัฒนาของสินค้าที่อยู่อาศัยในทำเลนี้เป็นเงิน  13,921 ล้านบาท มากกว่าในบางจังหวัดภูมิภาคเสียอีก 
         สำหรับการขาย ปรากฏว่าขายได้ถึงเดือนละ 7.4% หรือแสดงว่าภายในระยะเวลา 13.5 เดือน สินค้าที่อยู่อาศัยทั้งหมดก็จะขายหมด  นี่แสดงว่าตลาดกำลังคึกคัก  ถ้าเราพิจารณาจากระดับราคา จะเห็นได้ว่าระดับราคาที่ขายได้ดีที่สุดก็คือ 2-3 ล้านบาท และระดับราคา 3-5 ล้านบาท  สินค้าระดับราคาอื่น ๆ โดยเฉพาะที่ราคาเกิน 5 ล้านบาทขึ้นไปกลับขายได้ช้า เพราะเป็นสินค้าที่แพง ไม่เหมาะสมกับประชากรในทำเลนี้ 
ส่วนประเภทที่อยู่อาศัยที่ขายดีจริงๆ ก็คือสินค้าประเภทห้องชุด ส่วนสินค้าอื่นๆ ขายได้ช้าหรือยาก  โดย: 
         1. บ้านเดี่ยวในทำเลนี้มีราคา 5-10 ล้านบาทกลุ่มหนึ่งและ 10-20 ล้านบาทอีกกลุ่มหนึ่ง ปรากฏว่าขายได้ช้ามาก 
         2. บ้านแฝดระดับราคา 3-5 ล้านบาทก็ขายได้ช้ามาก 
         3. ทาวน์เฮาส์ ราคา 1-5 ล้านบาท ก็ขายได้ช้ามาก เพราะส่วนมากขายไปหมดแล้ว เหลือแต่ส่วนน้อยที่อาจไม่ได้จัดกิจกรรมการขายใด ๆ 
         4. ตึกแถวราคา 10-20 ล้านบาท ก็ขายค่อนข้างช้า 
 
         สินค้าที่ขายดีจริงก็คือห้องชุด โดยเฉพาะห้องชุดราคา 3-5 ล้านบาท ขายได้เดือนละ 13.8% เลยทีเดียว  ส่วนอีกกลุ่มก็คือห้องชุดราคา 2-3 ล้านบาท ที่ขายได้ 9.1% ต่อเดือน  ซึ่งก็นับว่าขายได้ดีมาก  ส่วนห้องชุดราคา 1-2 ล้านบาท ก็ขายได้ดีพอสมควรคือ 6.4% ต่อเดือน แต่อาจขายได้ช้ากว่าทั้งนี้คงเป็นเพราะขายไปมากแล้ว (67.9%) จึงอาจไม่ได้มีกิจกรรมส่งเสริมการขาย  ส่วนห้องชุดราคา 5-10 ล้านบาท มีจำนวนน้อยมาก จึงอาจไมได้กล่าวถึง 
         ทำเลนี้เติบโตได้มากโดยเฉพาะกลุ่มสินค้าห้องชุดก็เพราะการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนขยายนั่นเอง  แต่สิ่งหนึ่งที่พึงสังวรก็คือในบริเวณใกล้ ๆ ขนานกันเพียง 2 กิโลเมตร ก็มีรถไฟฟ้าสายสีแดงกำลังก่อสร้างอยู่เช่นกัน 
  
ผู้แถลง: 
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน