เมื่อเร็วๆนี้ นายพิชิต อรุณพัลลภ (ที่ 5 แถวที่ จากขวามือ) นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน (Home Builder Association)   และนายวณิชย์ อ่วมศรี (ที่ แถวที่ จากซ้ายมือ) รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากโครงการทวิภาคี รุ่นที่ สาขาผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ของสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ที่ได้สำเร็จการศึกษาไปเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560 และมอบประกาศเกียรติคุณแก่บริษัทสมาชิกสมาคมฯ ที่ได้ร่วมสนับสนุนทุนและรับนักศึกษาเข้าฝึกงานตลอดระยะเวลา 2 ปี ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา