จากซ้าย คุณกิตติพันธุ์ อุยยามะพันธุ์ คุณศศินันท์ ออลแมนด์ 
คุณ
วัสนัย ภคพงศ์พันธุ์ และคุณสุรินทร์ วราชุน

 

คณะผู้บริหาร และForest Rescue Team

 

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้  ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDCได้ร่วมเปิดแคมเปญ
สีเขียว โครงการเพื่อสังคมที่ต้องการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและพื้นที่ออกซิเจนให้สังคมเมือง โดยได้ผู้บริหารอย่าง 
นางศศินันท์ ออลแมนด์ ผู้อำนวยการบริหาร ฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้  ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDCร่วมกล่าวถึงภารกิจและวัตถุประสงค์ของแคมเปญ ที่ริเริ่มจากคำมั่นสัญญาของบริษัท ‘for all well-being’ ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดในการใช้ชีวิต เพื่อส่งผลดีต่อทุกการดำเนินชีวิตในอนาคต และพร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโลก ประกอบกับต้องการสร้างความ   ตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาของระบบนิเวศที่เสื่อมถอย ควบคู่กับคุณค่าของธรรมชาติและป่าสังคมเมือง นั้นจึงเป็นที่มาของแคมเปญ “Forest Rescue –ฟอเรส เรสคิว” ปฏิบัติการกู้ชีพต้นไม้รอบกรุงเทพฯ และปริมณฑล     


ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจของโปรเจกต์แฟลกชิพ “THE FORESTIAS – เดอะ ฟอเรสเทียส์ โดยเร่งให้ความช่วยเหลือต้นไม้ใหญ่ ผ่านการเคลื่อนย้ายจากถิ่นที่อยู่เดิมที่ไม่เหมาะสมหรือพื้นที่ที่เมืองกำลังขยายตัวสู่บ้านหลังใหม่บนพื้นที่มากกว่า 1,600 ตารางเมตร ภายในโครงการ “THE FORESTIAS – เดอะ ฟอเรสเทียส์” ซึ่งจะถูกติดป้ายถึงที่อยู่เดิม เพื่อให้เจ้าของเดิมหรือประชาชนทั่วไปเข้ามาเยี่ยมเยียนได้ ซึ่งพื้นที่แห่งนี้จะเป็นพื้นที่สาธารณะส่วนหนึ่งให้แก่ประชาชนทั่วไปเข้าชม พักผ่อน หรือศึกษาระบบนิเวศธรรมชาติโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

 

โดยบริษัทฯ ได้จัดทีมพิทักษ์ที่เรียกว่า Forest Rescue Team ประกอบด้วย นักนิเวศวิทยาที่มีประสบการณ์สูง ผู้ดูแลต้นไม้ (รุกขกร) และผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ลงสำรวจพื้นที่รอบกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อวางแผนและประเมินสถานการณ์ ดำเนินการเคลื่อนย้ายต้นไม้ พร้อมทั้งเปิดช่องทางในการติดต่อสื่อสารและรับข้อความช่วยเหลือต้นไม้ผ่านทางwww.facebook.com/theforestias หรือแฮชแท็ก #ForestRescue

 

โดยหวังว่าจะเป็นการกระตุ้นเตือนให้กับคนไทยหันมามองคุณค่าของพื้นที่สีเขียวใกล้ตัว รวมทั้งหวงแหนและอนุรักษ์ให้แก่รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป