(จากซ้าย) ดร.อัชชพล ดุสิตนานนท์, นายศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล

 

 

ส.สถาปนิกสยามฯ เตรียมจัดแถลงข่าวงานสถาปนิก'62

 

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะได้จัดแถลงข่าวงานสถาปนิก62 ภายใต้แนวคิด “กรีน อยู่ ดี : Living Green” โดยมี ดร.อัชชพล ดุสิตนานนท์ นายกสมาคมสถาปนิกสยามฯ ดร. อัจฉราวรรณ จุฑารัตน์ ประธานจัดงานสถาปนิก’62 และนายศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทเอ็นซีซี ขึ้นเวทีสนทนาในเรื่องการเตรียมความพร้อมการจัดงานสถาปนิก’62  โดยจะมีขึ้นในวันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561  เวลา 13.30-15.00 . MEETING ROOM 3  ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์