สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดจะจัดงาน ENGINEERING DINNER TALK  ในวันอังคารที่  11  ธันวาคม  2561 เวลา18.00 – 22.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์  โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก  อะลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล โดยสมาคมฯได้รับเกียรติจาก  นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธี  พร้อมรับฟังการเสวนาในหัวข้อ  “ทิศทางเศรษฐกิจไทย  ในปีเลือกตั้ง  2562”  ดำเนินรายการโดย  รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา

       โดยวิทยากรที่เป็นผู้บริหารองค์กรชั้นนำของประเทศไทย ประกอบด้วย

 

            ·               นายกานต์ ตระกูลฮุน ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย

·               ดร. ก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร บมจ. หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส

·               นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

·               นายมนตรี ศรไพศาล  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)

·               นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บมจ.ปตท.

·               นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่      บมจ.เบอร์ลี่ยุคเกอร์