สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ASA) นำโดย นายอัชชพล ดุสิตนานนท์ นายกสมาคมสถาปนิกสยามฯ และนายวีรพล จงเจริญใจ ประธานจัดงาน เตรียมจัดแถลงข่าวเตรียมความพร้อมจัดงาน ASA Real Estate Forum 2019  ซึ่งมีกิจกรรมการเสวนาภายใต้แนวคิด Smart & Innovative Cities For All (เมืองอัจฉริยะ เมืองนวัตกรรม เมืองเพื่อทุกคน) โดยได้รับเกียรติจาก ฐาปนา บุณยประวิตร  ดร.ภาสกร ประถมบุตร  พรนริศ ชวนไชยสิทธิ์  ธีรีสา มัทวพันธุ์  วีรพล จงเจริญใจ และสุทธิชัย หยุ่น เวลา 13.30–16.00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1         หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพฯ ติดตามอัพเดตดิตกรรมในงาน ที่ เฟสบุ๊ค Page สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์