(จากซ้ายคนที่8-9) อัชชพล ดุสิตนานนท์ นายกสมาคมสถาปนิกสยามฯ  และ นิพนธ์ หัสดีวิจิตร ประธานกรรมาธิการสถาปนิกทักษิณ

 

ชาวไทยและชาวต่างชาติเที่ยวชมงานคึกคัก

บรรยากาศการแสดงนิทรรศการสถาปัตย์ 

 

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ASA) โดยกรรมาธิการสถาปนิกทักษิณจัดงานสถาปนิกทักษิณ62 ภายใต้แนวคิด     ไร้.เทียม.ทาน” นำโดย นายอัชชพล ดุสิตนานนท์ นายกสมาคมสถาปนิกสยามฯ พร้อมด้วย นายนิพนธ์ หัสดีวิจิตร ประธานกรรมาธิการสถาปนิกทักษิณ และนายศิวัชญ์ ยุวะกนิษฐ์ ประธานจัดงานสถาปนิกทักษิณ'62 โดยปีนี้เน้นการนำเสนอภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น อาทิ ผ้าบาติก การแสดงนิทรรศการวิชาชีพและนวัตกรรมของสถาปนิก-นักศึกษาสถาปัตย์และพิเศษสุด        คือ กิจกรรม อาษานาวาที่เจ้าภาพได้พาคณะเดินทางเยี่ยมชมเกาะต่างๆ ซึ่งมีการอนุรักษ์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของเมืองกระบี่      ณ ลานปูดำ จ.กระบี่