เปิดเวทีสาธารณะสร้างถนนเลียบเจ้าพระยา

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์  โดย นายอัชชพล  ดุสิตนานนท์ นายกสมาคมสถาปนิกสยามฯ    เปิดเวทีสาธารณะในหัวข้อ “ทางเลียบเจ้าพระยาสร้างสรรค์หรือทำลาย” เชิญองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งภาคประชาสังคม อาทิ ผศ.ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี  อ.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล  ผศ.ดร.สิตางศุ์ พิลัยหล้า อ.ขวัญสรวง อติโพธิ อ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ  อัศวโกวิทวงศ์  นายยศพล บุญสม  รวมทั้งองค์กรต่างๆ ร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นในประเด็นสำคัญๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ห้องจูปิเตอร์ อิมแพค เมืองทองธานี