อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ คว้ารางวัลอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัย 2 ปีซ้อน
นายวรุณเทพ  วัชราภรณ์  หัวหน้าสายงานกลุ่มอาคารสำนักงาน  กลุ่ม แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น  พร้อมด้วยฝ่ายบริหารอาคารเอ็มไพร์  ทาวเวอร์  อาคารสำนักงานที่มีมาตรฐานการบริหารพื้นที่ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย  โชว์ศักยภาพคว้ารางวัลจากการประกวดอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัยประจำปี 2562 (BSA Building Safety Award 2019) ระดับ Gold  ในงาน BMAM EXPO 2019 เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน โดยรางวัลอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัยถือเป็นเครื่องยืนยันอย่างเป็นรูปธรรมว่า  อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์  เป็นอาคารสำนักงานที่ใส่ใจผู้เช่าด้านความปลอดภัย อาทิ  ระบบซ้อมหนีไฟ ระบบเตือนภัยพิบัติ  เพื่อให้ผู้เช่าได้รับความมั่นใจสูงสุด