น.ส.ปัทมา จันทรานุกูล เป็นกรรมการผู้จัดการ AREA
น.ส.ปัทมา จันทรานุกูล เป็นกรรมการผู้จัดการ AREA
วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562

            ในโอกาสครบรอบ 28 ปี บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ได้มีกรรมการผู้จัดการคนใหม่คือ น.ส.ปัทมา จันทรานุกูล

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) แถลงว่า น.ส.ปัทมา จันทรานุกูล ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการจัดการคนใหม่ของ  บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ทั้งนี้ น.ส.ปัทมา เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งบริษัทมาตั้งแต่ปี 2534 หรือเมื่อ 28 ปีที่ผ่านมา โดยในขณะนั้นมีเพื่อนร่วมงานอยู่เพียง 5 คน แต่ในปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 120 คน

            น.ส.ปัทมา จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และยังไปศึกษาต่อ ณ สถาบันนโยบายที่ดินลินคอล์น-LRTI ด้านการประเมินค่าทรัพย์สิน โดยได้รับประกาศนียบัตรในด้านนี้  น.ส.ปัทมาดูแลด้านการสำรวจวิจัยอสังหาริมทรัพย์ในศูนย์ข้อมูลฯ และยังบริหารด้านการตลาดสำหรับศูนย์ข้อมูลมาอย่างต่อเนื่อง  น.ส.ปัทมาได้เป็นหัวหน้าคณะศึกษาดูงานด้านอสังหาริมทรัพย์ให้กับภาครัฐและภาคเอกชนอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในสหรัฐอเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย เอเชียและอื่นๆ

            น.ส.ปัทมายังเคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย และในปัจจุบันยังเป็นกรรมการมูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย กรรมการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย และอื่นๆ เป็นผู้นำพาบริษัทให้ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และพัฒนาให้บริษัทได้เป็นบริษัทที่ปรึกษาประเภทที่ 1 (สูงสุด) ของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง เป็นต้น

 

ที่มา : https://bit.ly/2zcXOgP

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน