SCG LIVING SOLUTION BUSINESS ฉีกแนวธุรกิจงานอาคารยุคใหม่ เพื่อพัฒนามาตรฐานสิ่งปลูกสร้างให้เติบโตทั้งระบบ

 

SCG Living Solution Business เดินหน้าบริหารและพัฒนาธุรกิจใหม่ เพื่อยกระดับการให้บริการ และส่งมอบโซลูชั่น เกี่ยวกับ Living หรือการใช้ชีวิตทั้งผู้อยู่อาศัย อาคารสิ่งปลูกสร้าง ตลอดจนชุมชนและสิ่งแวดล้อมโดยรอบอย่างเป็น Eco-system จึงได้ต่อยอดแนวคิดเปิดตัว 2 โมเดลธุรกิจใหม่ ได้แก่ SCG Building & Living Care Consulting ธุรกิจบริการให้คำปรึกษาด้านสิ่งปลูกสร้างโดยผู้เชี่ยวชาญ และ Smart Building Solution ธุรกิจผู้ให้บริการโซลูชั่นงานระบบวิศวกรรมอาคารแบบครบวงจร โดยการนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้ในการให้คำแนะนำพร้อมด้วยโซลูชั่นเพื่อปรับปรุงและตอบโจทย์คุณภาพการอยู่อาศัยภายในอาคารที่ดียิ่งขึ้น ทั้งในด้านคุณภาพอากาศ ความปลอดภัย ทั้งยังประหยัดพลังงาน สำหรับอาคารเก่าและสร้างใหม่ ซึ่งถือเป็นการยกระดับสิ่งปลูกสร้างให้สอดรับกับพฤติกรรมของผู้ใช้งาน ทั้งยังเสริมด้านคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน