ข้อดีข้อด้อยประมูลสร้างรถไฟทางคู่กับ ทีโออาร์.เวอร์ชั่นใหม่
 • 6 April 2017
 • 1299
 • 0
การสร้างรถไฟทางคู่ขนาดราง 1 เมตร เป็นการเพิ่มศักยภาพการขนส่งระบบรางระหว่างภาคระหว่างจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ แนวเส้นทางส...
อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่
 • 24 January 2017
 • 362
 • 0
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึงเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 11 บ้านพุบอนล่าง ตำบลบ้า...
อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น
 • 24 January 2017
 • 532
 • 0
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรีเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 300 ตาราง...
อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(ตอกเสาเข็ม)
 • 24 January 2017
 • 422
 • 0
ประกาศ โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคมเรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(ตอกเสาเข็ม)ขนาดเล็กมีชั้นลอยสำหรับโรงเรีย...
อ่านต่อ
เรื่อง โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทา...
 • 24 January 2017
 • 344
 • 0
ประกาศ กรมทางหลวงชนบทเรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยาก...
อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29
 • 24 January 2017
 • 392
 • 0
ประกาศ โรงเรียนกอรวกจางเหนือพิทยาสรรค์เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 (ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน...
อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบ...
 • 24 January 2017
 • 361
 • 0
ประกาศ กรมทางหลวงชนบทเรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเ...
อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างเหมาทำงานในพื้นที่ควบคุมของแขวงทางหลวงจันทบุรี
 • 24 January 2017
 • 355
 • 0
ประกาศ กรมทางหลวงเรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำงานในพื้นที่ควบคุมของแขวงทางหลวงจันทบุรี งานโครงการตามแผนพัฒนาระบบขนส่งทางถน...
อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมางานโครงการตามแผนพัฒนาระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน
 • 24 January 2017
 • 343
 • 0
ประกาศ กรมทางหลวงเรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมางานโครงการตามแผนพัฒนาระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน กิจกรรมบูรณะทางหลวงสายหลั...
อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอ...
 • 24 January 2017
 • 592
 • 0
ประกาศ จังหวัดแพร่เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 กิจกรรมก่อสร้า...
อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูลำน้ำเปือ
 • 24 January 2017
 • 299
 • 0
ประกาศ กรมทรัพยากรน้ำเรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูลำน้ำเปือ หมู่ที่ 7 ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่า...
อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในและแม่และเด็ก อาคารทางเดินเชื่อม 1 ชั้น...
 • 24 January 2017
 • 361
 • 0
ประกาศจังหวัดเชียงรายเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในและแม่และเด็ก อาคารทางเดินเชื่อม 1 ชั้น และอาคารทางเดินเ...
อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๓๒๔ ล. (ตอกเข็ม) ส่วนที่ก่อสร้างไม่แล้ว...
 • 24 January 2017
 • 503
 • 0
ประกาศ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๓๒๔ ล. (ตอกเข็ม) ส่วนที่ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ กร...
อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้าง ภายในเขตพื้นที่ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จัง...
 • 24 January 2017
 • 351
 • 0
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้าเรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้าง ภายในเขตพื้นที่ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวั...
อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเช่า บ้านแถวชั้นครึ่ง
 • 24 January 2017
 • 329
 • 0
ประกาศ การเคหะแห่งชาติเรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเช่า บ้านแถวชั้นครึ่ง และอื่นๆ ตามโครงการปรับปรุงอาคารเช่า ศ...
อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง
 • 24 January 2017
 • 372
 • 0
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็กเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 4 บ้านถ้ำคะน...
อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลวัดพริก
 • 24 January 2017
 • 312
 • 0
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริกเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลวัดพริก จำนวน 12 โครงการ ด้...
อ่านต่อ
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน...
 • 24 January 2017
 • 324
 • 0
ประกาศ เทศบาลตำบลนาป่าเรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณถนนสุขสา...
อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงแก้มลิงกุดโง้ง
 • 24 January 2017
 • 339
 • 0
ประกาศ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงแก้มลิงกุดโง้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เทศบาลเมืองกาฬส...
อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำบึงนาโรมใหญ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
 • 24 January 2017
 • 305
 • 0
ประกาศ กรมชลประทาน โดยสำนักงานชลประทานที่ 10เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำบึงนาโรมใหญ่ จังหวัดเพชรบ...
อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement in...
 • 24 January 2017
 • 363
 • 0
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียงเรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement in - P...
อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราช...
 • 24 January 2017
 • 312
 • 0
ประกาศ กองบิน ๔๖เรื่อง ประกวดราคาจ้างสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...
อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนทางเข้าวัดพระบรมธาตุสวี
 • 24 January 2017
 • 377
 • 0
ประกาศ จังหวัดชุมพรเรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนทางเข้าวัดพระบรมธาตุสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร จำนวน 1...
อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้าง 2 ประเภทงาน ได้แก่ ประเภทงานถนน
 • 24 January 2017
 • 370
 • 0
ประกาศ เทศบาลตำบลเชียงเครือเรื่อง ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้าง 2 ประเภทงาน ได้แก่ ประเภทงานถนน และประเภทงานบำบัดน้ำเสีย จำน...
อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเก...
 • 24 January 2017
 • 453
 • 0
ประกาศ เทศบาลนครเชียงรายเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ด้วยวิธีการ...
อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลาประชาคมประจำอำเภอสังขละบุรี
 • 24 January 2017
 • 319
 • 0
ประกาศ อำเภอสังขละบุรีเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลาประชาคมประจำอำเภอสังขละบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ อำเภอสั...
อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วล้อมรอบแนวเขตศาลจังหวัดเพชรบูรณ์
 • 24 January 2017
 • 309
 • 0
ประกาศศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วล้อมรอบแนวเขตศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยศาลจังหวัดเพชรบูรณ์...
อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารบ้านพักพนักงานและห้องน้ำอาคารสำนักงานสาขาสิงห์บุ...
 • 24 January 2017
 • 652
 • 0
ประกาศ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารบ้านพักพนักงานและห้องน้ำอาคารสำนักงานสาขาสิ...
อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร Museum , herbarium
 • 24 January 2017
 • 323
 • 0
ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรังเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร Museum , herbarium และห้องพะยู...
อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในเขตเทศบาลเมืองล้อมแรด
 • 24 January 2017
 • 387
 • 0
ประกาศ เทศบาลเมืองล้อมแรดเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในเขตเทศบาลเมืองล้อมแรด จำนวน ๑๖ โครงการ ต...
อ่านต่อ