ศึกษาล่วงหน้า ร่างพ.ร.บ.โรคติดต่อ (ฉบับใหม่)
 • 23 December 2020
 • 378
 • 0
สาระสำคัญของ (ร่าง) พระราชบัญญัติโรคติดต่อ (ฉบับที่...) พ.ศ. ... เป็นเรื่องที่ต้องศึกษาทำความเข้าใจไว้ล่วงหน้า การทำเช่น...
อ่านต่อ
ลงทุน 4,266 ล้านบาทขยายทางหลวงชนบท จ.เชียงใหม่
 • 23 November 2020
 • 752
 • 0
  ขยายทางหลวงชนบทเชื่อมอำเภอเมืองเชียงใหม่กับอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ รองรับการเพิ่มขึ้นของประชากรสองอำเภอ แ...
อ่านต่อ
เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก บทบาทของวังจันทร์ วัลเลย์
 • 13 November 2020
 • 511
 • 0
โครงสร้างพื้นฐานเป็นจุดสำคัญเรื่องหนึ่งในการดึงดูดนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศให้พิจารณามาลงทุนในพื้นที่เขตระเบียงเศรษฐกิ...
อ่านต่อ
ความคืบหน้าโครงการทางพิเศษกระทู้-ป่าตอง
 • 5 November 2020
 • 562
 • 0
ความคืบหน้าของโครงการทางพิเศษกระทู้-ป่าตองติดตามได้จากมติคณะรัฐมนตรีวันที่  3 พฤศจิกายน 2563  เรื่อง ผลการดำเน...
อ่านต่อ
ความคืบหน้าขนส่งมวลชนระบบรางภูเก็ต
 • 5 November 2020
 • 489
 • 0
ข้อมูลความคืบหน้าล่าสุดของโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ตติดตามได้จากมติคณะรัฐมนตรีวันที  3 พฤศจิกายน 2563 เร...
อ่านต่อ
งานก่อสร้างขยายทางหลวงท้องถิ่น
 • 5 October 2020
 • 729
 • 0
งานก่อสร้างเพื่อพัฒนายกระดับกายภาพของท้องถิ่นต่างๆ  ย่อมเดินหน้าต่อเนื่อง ประสานกับงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใ...
อ่านต่อ
หนี้สาธารณะ 2564 วงเงิน 1.4 ล้านล้านบาท งบประมาณรายจ่าย 2564 วงเงิน 3.3 ล้า...
 • 2 October 2020
 • 688
 • 0
หนี้สาธารณะปีงบประมาณ 2564 อยู่ที่  1,465,438.61  ล้านบาท รายละเอียดของเรื่องนี้เป็นอย่างไร มีข้อมูลจากมติคณะร...
อ่านต่อ
มาตรการสูงวัยมีคุณภาพ 4 มิติ เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม สุขภาพ และสังคม
 • 1 October 2020
 • 642
 • 0
เด็กและเยาวชนคืออนาคตอันไกล  ปัจจุบันเป็นผลงานของผู้สูงวัย  อนาคตที่อยู่ใกล้มาจากกลุ่มวัยทำงาน   ทั้...
อ่านต่อ
ทบทวนสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมก่อสร้าง หาทางอยู่รอดก่อน
 • 30 September 2020
 • 587
 • 0
นั่งลงที่โต๊ะทำงาน ถอดหน้ากากอนามัยสูดลมหายใจให้เต็มปอด  เชิดหน้าเผชิญเดินต่อไป เรามาทบทวนสภาพแวดวงต่าง ๆ ของวงการอ...
อ่านต่อ
อนุญาตทำเหมืองหินปูนต่อเนื่องและขยายพื้นที่รวมเป็นกว่า 104 ไร่ที่จ.ยะลา
 • 24 September 2020
 • 419
 • 0
งานก่อสร้างต่าง ๆ โดยเฉพาะงานก่อสร้างที่ใช้โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กจำเป็นต้องใช้ปูนซิเมนต์  เหล็กเส้น และและหินชน...
อ่านต่อ
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก “ทางออก” สู่ก้าวใหม่เศรษฐกิจไทย
 • 1 August 2020
 • 602
 • 0
  พลังจากโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  (EEC) จะมีผลดีต่อเศรษฐกิจไทย (ที่ส่งผลต่อการเมืองไทย สังคมแล...
อ่านต่อ