ธุรกิจที่มีรายได้ หรือถือสกุลเงินต่างประเทศ กับการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคล
 • 24 January 2017
 • 468
 • 0
แม้ธุรกิจในอุตสาหกรรมก่อสร้างของประเทศไทยส่วนใหญ่ทำมาหากินหรือประกอบกิจการอยู่ภายในประเทศ  แต่ก็มีบริษัทรับเหมาก่อส...
อ่านต่อ
เศรษฐกิจไทยยังพึ่งการขับเคลื่อนจากการใช้จ่ายภาครัฐ
 • 24 January 2017
 • 494
 • 0
ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจและการเงินเดือนตุลาคมปี 2559  โดยสรุปคือเศรษฐกิจไทยในเดือนตุลาคม 2559 ขยายต...
อ่านต่อ
ความเปลี่ยนแห่งโลก การแปรเปลี่ยนของประเทศไทย (1)
 • 24 January 2017
 • 589
 • 0
ความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของโลกมักมีรากเหง้าเค้ารางมาจากความเปลี่ยนทางความคิดความเชื่อ-ปรัชญาการบริหารจัดการ-การดำเนินชีว...
อ่านต่อ
มาตรฐานบังคับเหล็กกล้าทรงแบบรีดร้อน และรีดเย็น
 • 24 January 2017
 • 873
 • 0
มาตรฐานอุตสาหกรรมเป็นตัวช่วยให้ผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้รับความมั่นใจว่า มีผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานใช้ในกระบวนการผลิ...
อ่านต่อ
ขยายระยะเวลามาตรการสนับสนุนการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ผ่านกองทรัสต์
 • 24 January 2017
 • 569
 • 0
รัฐบาลมีมาตรการสนับสนุนกระตุ้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจในหลาย ๆ เรื่อง  หนึ่งในนั้นคือ การกระตุ้นอุตสาหกรรมพัฒนาอสังหาร...
อ่านต่อ
ติดตามศึกษาทำความเข้าใจแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
 • 24 January 2017
 • 606
 • 0
การประกอบธุรกิจจำเป็นต้องสนใจสุขภาพของพนักงาน  ดังนั้นการติดตามศึกษาทำความเข้าใจ(ร่าง)แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติจึงจำเป...
อ่านต่อ
อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ เรื่องที่ต้องเคร่งครัด
 • 24 January 2017
 • 1,320
 • 0
แม้ว่าในการจ้างงานจริง บรรดาแรงงานฝีมือหรือช่างที่มีความชำนาญงาน มักได้ค่าแรงสูง หรือสูงกว่า “กฎหมาย” กำหนด&...
อ่านต่อ
Action Plan 2560 กระทรวงคมนาคม
 • 24 January 2017
 • 1,609
 • 0
แผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2560 (Action Plan) เป็นจุดสำคัญในการเร่งจังหวะก้าวการก่อสร้างโครงสร้างพื้...
อ่านต่อ
ติดตามวาระแห่งชาติเรื่อง แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี
 • 24 January 2017
 • 868
 • 0
การบริหารธุรกิจ รวมทั้งกิจการรับเหมาก่อสร้างต้องดูแลพนักงาน-ลูกจ้างของตนเองให้ดี นอกจากนี้ยังต้องสนใจติดตามความเปลี่ยนแป...
อ่านต่อ
ยกเลิกโควตานำเข้าเหล็กจากญี่ปุ่น ผลดีอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศ
 • 24 January 2017
 • 1,345
 • 0
แม้ว่าประเทศไทยมีอุตสาหกรรมเหล็กภายในประเทศ แต่ก็เหมือนอุตสาหกรรมอื่นๆ  ที่ต้องแข่งขันกับสินค้าประเภทเดียวกันที่นำเ...
อ่านต่อ
ธนาคารออมสินกับการช่วยเหลือผู้สูงวัย และประชาชนทั่วไป
 • 24 January 2017
 • 485
 • 0
ธนาคารออมสินเคยได้รับการเรียนขานว่า “ธนาคารเด็ก”  และเลยไปถึง “เงินเด็ก”  แม้ว่าเงินฝา...
อ่านต่อ