ทุกความเสี่ยงต้องเตรียมความพร้อมและจัดการ สู่ความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพและประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ เชิญร่วมงานอบรม เรื่อง บริบทขององค์กร...สร้างมาตรฐานการจัดการความเสี่ยง(Context of the organizationof Risk Management) ในวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 - 16.00 นณ ห้องประชุม อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39 

 

หลักสูตรครอบคลุมการรับมือกับความเสี่ยงในหลายรูปแบบและการออกแบบระบบการจัดการ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประสิทธิภาพ การกำหนดบริบทขององค์กร เชื่อมโยงบริบทเข้ากับกลยุทธ์ กำหนด Interested parties วิเคราะห์ Need and Expectations พิจารณาข้อจำกัดขององค์กรและการจัดระบบการจัดการความเสี่ยงและคุณภาพ แนวทางการกำหนดวัตถุประสงค์คุณภาพ รวมถึงการออกแบบและการสร้าง Diagram ของระบบการจัดการคุณภาพ

สอบถามและสำรองที่นั่งล่วงหน้า ได้ที่ วสท. คุณพรนิชา โทร.02-184-4600-9 ต่อ 525 หรือ E-mail :pornnicha.eit@gmail.com