สมอ. กร้าว ไล่เช็คบิลผู้ประกอบการปลอมใบอนุญาตนำเข้าสินค้า กว่า 339 ลบ.

 

 

 

นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ สมอ. นำทีมลงพื้นที่ตรวจยึดอายัดกระเบื้องเซรามิกและเครื่องสุขภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐาน ณ ศูนย์กระจายสินค้าของห้างโมเดิร์นเทรดแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มูลค่ากว่า 339 ล้านบาท หวั่นจะกระทบต่อความปลอดภัยผู้บริโภค

การตรวจจับดังกล่าวเป็นการขยายผลการตรวจติดตามของเจ้าหน้าที่ สมอ. ที่ได้ตรวจพบว่า สาขาที่จำหน่ายสินค้าของห้างโมเดิร์นเทรดแห่งนี้จำหน่ายสินค้าโดยไม่ได้รับใบอนุญาต จึงได้ดำเนินการตรวจสอบพบว่า มีการปลอมใบอนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์กระเบื้องเซรามิก และเครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก ประเภทโถส้วมนั่งราบ จึงได้ทำการยึดอายัดผลิตภัณฑ์กระเบื้องเซรามิก จำนวนรวม 1,735,507 ชิ้น มูลค่ากว่า 339 ล้านบาท และโถส้วมนั่งราบ จำนวนรวม 370 ชิ้น มูลค่ากว่า 1.8 ล้านบาท จากสาขาของห้างในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ตราด จันทบุรี และพระนครศรีอยุธยา และแจ้งให้ผู้ประกอบการเรียกคืนสินค้าดังกล่าวจากสาขาต่างๆ ทั้งหมดโดยเร็วที่สุด เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค ซึ่งการดำเนินการของ สมอ. ในครั้งนี้ เป็นการขยายผลการตรวจติดตามอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่ได้จับหมวกกันน็อกที่ใช้ใบอนุญาตปลอมในการนำเข้ากว่า 200,000 ใบ มูลค่ากว่า 200 ล้านบาท เมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา

เลขาธิการ สมอ. กล่าวเพิ่มเติมว่า การกระทำดังกล่าว เป็นการปลอมแปลงเอกสารราชการ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี และปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท โดย สมอ. จะดำเนินการอย่างเข้มงวดกับผู้ประกอบการที่อาศัยช่องว่างของทางราชการหาผลประโยชน์บนความเดือดร้อนของผู้บริโภค สำหรับบทลงโทษในกรณีมีการทำหรือนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยไม่ได้รับใบอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 1,000,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ สำหรับร้านค้าที่ไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยการลงพื้นที่ตรวจติดตามผู้ทำ ผู้นำเข้า และผู้จำหน่ายทั้ง 2 ผลิตภัณฑ์ในครั้งนี้ เป็นภารกิจการดำเนินงานที่สำคัญด้านการตรวจสอบและกำกับติดตามการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ สมอ. และถือเป็นมาตรการหนึ่งของกระทรวงอุตสาหกรรมในการปกป้องคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตลอดจนปกป้องผู้ประกอบการที่ดีที่ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างเป็นธรรม รวมทั้งสร้างความเข้าใจในการจำหน่ายสินค้าที่ต้องเป็นไปตามมาตรฐานแก่ผู้จำหน่ายในท้องตลาด ดังนั้น จึงขอเตือนผู้ประกอบการอย่าพยายามฝ่าฝืนกฎหมายโดยเห็นแก่กำไรเพียงอย่างเดียว และขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์ก่อนซื้อ อย่าได้หลงเชื่อซื้อผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เมื่อใช้แล้วอาจเกิดอันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์นั้นได้ หากผู้บริโภคพบเห็นผลิตภัณฑ์ที่น่าเชื่อได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือมีการลอกเลียนแบบเครื่องหมายมาตรฐาน สามารถร้องเรียนมายัง สมอ. ได้ที่
โทร. 
0 2202 3518 หรือ เว็บไซต์ 
www.tisi.go.th หรือที่ facebook สมอ. www.facebook.com/tisiofficial   

 

 

                                                                                       1 พฤษภาคม 2562