หลักสูตรอบรมเพื่อธุรกิจรับสร้างบ้านที่ดีที่สุด กำลังจะกลับมา! “สมาคมคมธุรกิจรับสร้างบ้าน” เดินหน้ายกระดับธุรกิจรับสร้างบ้านมองไปข้างหน้าอย่างมืออาชีพภายใต้ชื่อหลักสูตร “ Secrets of Successful Home Builders #HBEX2020 เคล็ดลับพัฒนาธุรกิจรับสร้างบ้านสู่ความสำเร็จ” ดึงผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจรับสร้างบ้าน และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แบบจัดเต็มตลอด วันระหว่างวันที่ 2-3 และ 9-10 ตุลาคมนี้

 

 

นายธีร์ บุญวาสนา อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน (Home Builders Association:HBA) เปิดเผยว่า สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านยังคงมีนโยบายที่จะยกระดับธุรกิจรับสร้างบ้าน มองไปข้างหน้าอย่างมืออาชีพ ผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการเปิดอบรมผ่านหลักสูตร Home Builder Expert ที่ได้จัดครั้งแรกเมื่อปี 2561 ต่อเนื่อง โดยสองครั้งที่ผ่านมามาประสบความสำเร็จค่อนข้างมาก มีผู้เข้าอบรม 70-80 รายต่อครั้ง มาถึงปีนี้เป็นปีที่ 3 ที่จัดภายใต้หลักสูตรที่ชื่อว่า “ Secrets of Successful Home Builders #HBEX2020 : เคล็ดลับพัฒนาธุรกิจรับสร้างบ้านสู่ความสำเร็จ” โดยการจัดอบรมดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 และ 9-10 ตุลาคม 2563 นี้ สนใจคลิกที่นี่ : https://bit.ly/3gxAeyk

 

ทั้งนี้ หลักสูตร Home Builder Expert เปรียบเหมือนเส้นทางลัดในขั้นตอนต่างๆนำไปพัฒนาองค์กรของตนเองจากผู้มีประสบการณ์มาให้แนวทาง รวมถึงเครื่องมือที่จะให้ผู้ประกอบการนำไปใช้ในธุรกิจของท่านที่ตลอด 4 วันที่ผู้เข้าอบรมในหลักสูตร Secrets of Successful Home Builders #HBEX2020 : เคล็ดลับพัฒนาธุรกิจรับสร้างบ้านสู่ความสำเร็จ” ซึ่งทางสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านเชื่อมั่นว่า ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับประโยชน์ต่างๆจากการเข้าร่วม ดังนี้

·      จะได้รับเคล็ดลับพัฒนาธุรกิจ สาระความรู้จากวิทยากร ตัวจริงเบอร์ต้นๆของวงการธุรกิจรับสร้างบ้าน ที่จะมาบอกเล่าสาระสำคัญที่เป็นโยชน์ต่ออาชีพ รวมถึงข้อพึงระมัดระวังต่างๆในการดำเนินธุรกิจรับสร้างบ้าน

·       เทคนิคการบริหารธุรกิจ ที่ผู้เข้าอบรมจะสามารถนำไปปรับใช้กับธุรกิจของท่าน

·    จะได้รับมุมมองในการบริหารจัดการอย่างมีมาตรฐานและการได้เรียนรู้การใช้เอกสารต่างๆ ซึ่งปกติคนทั่วไปไม่สามารถเรียนรู้ได้

·       การแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ และผู้ที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจรับสร้างบ้าน

·      สร้างความสัมพันธ์กับกับคนในและนอกอุตสาหกรรม ธุรกิจรับสร้างบ้าน

 

พร้อมกันนี้ นายธีร์ ยังกล่าวด้วยว่า การเปิดอบรมผ่านหลักสูตร Home Builder Expert ซึ่งนอกจากวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับสมาชิกของสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านแล้ว ยังมีเป้าหมายขยายไปยังผู้ประกอบการธุรกิจรับสร้างบ้านที่อยู่นอกสมาชิกของสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านหรือ “ผู้รับเหมา” ทั่วไปอีกด้วย ซึ่งในสองครั้งที่จัดมาก่อนหน้าก็มีผู้ประกอบการธุรกิจรับสร้างบ้านที่เข้ามาอบรมและได้ตัดสินใจสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกของสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านหลังจากอบรมเสร็จเช่นกัน

 

“สมาคมฯเรามองว่าหลักสูตร Home Builder Expert จะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยยกมาตรฐานธุรกิจรับสร้างบ้านซึ่งเป็นธุรกิจอสังหาฯภาคบริการเข้าสู่ระบบอย่างมืออาชีพ เพื่อแก้ไขหรือลดปัญหาเรื่องการทิ้งงาน สร้างบ้านแล้วไม่ได้บ้าน ซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นปัญหาใหญ่ของวงการ” นายธีร์ กล่าวให้ความเห็นพร้อมกับกล่าวย้ำในตอนท้ายว่า การเกิดปัญหาต่างๆ เหล่านี้มักเกิดจากผู้รับเหมา โดยมีสาเหตุหลักมาจากการแข่งขันสูง ต่อสู้กันเรื่องราคา ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นในทุกกระบวนการทำงานนี้ผู้ประกอบการธุรกิจรับสร้างบ้านควรที่จะเรียนรู้ ทั้งนี้เพราะ ความต้องการที่ผู้บริโภคต้องการและคำนึงมากขึ้นๆ ก็คือ

·       ความเป็นมืออาชีพ

·      งานที่มีคุณภาพ ว่าจ้างก่อสร้างบ้านแล้วไม่ทิ้งงาน

·      การลดใช้พลังงานภายในบ้านและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม