วสท. แสดงความยินดีกับผู้ว่า การประปานครหลวงคนใหม่ พร้อมผนึกความร่วมมือทางวิศวกรรม

 

 

 

            นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการ การประปานครหลวง ต้อนรับ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) นำโดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วสท. พร้อมด้วย รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลักรศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะนายชัชวาลย์ คุณค้ำชู คณะกรรมการอำนวยการ และ ดร.ธีรธร ธาราไชย ประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสรับตำแหน่งผู้ว่าการคนใหม่ และผนึกความร่วมมือทางวิชาการและวิศวกรรมระหว่างสององค์กร ณ การประปานครหลวง