UL บริษัทวิทยาการความปลอดภัยระดับชั้นนำของโลกนั้นเป็นบริษัทมีบทบาทในการช่วยเหลือบริษัทต่าง ๆ ให้มีแนวปฏิบัติที่ยั่งยืนยิ่งขึ้นมาเป็นเวลากว่าทศวรรษได้ออกรายงานฉบับใหม่ในหัวข้อ แนวโน้มในการสำรวจความยั่งยืนของธุรกิจในเอเชีย ประการ (Five Sustainability Trends for Businesses in Asia) จากการเข้าไปสำรวจแนวโน้ม ประการว่าด้วยความยั่งยืนที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจทั่วเอเชียต่อการดำเนินมาตรการให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ หรือ UN SDGs

 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals - UN SDGs) นั้นเป็นพันธกิจร่วมกันระหว่างประเทศต่าง ๆ  193 ประเทศซึ่งได้เริ่มใช้มาตั้งแต่ปี 2015 ภายใต้เป้าหมาย 17 ประการที่ออกแบบมาเพื่อขจัดปัญหาความยากจนแร้นแค้น ลดความเหลื่อมล้ำ และดูแลรักษาปกป้องทุกสิ่งทุกอย่างบนโลก โดยตั้งเป้าให้บรรลุผลสำเร็จภายในปี 2030 ซึ่งกระตุ้นให้บริษัทต่าง ๆ ทั่วโลกต่างวางกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนเพื่อดำเนินการตามเป้าหมายสำคัญที่กำหนดไว้เหล่านี้ โดยทาง PwC ชี้ว่า บริษัท 72% ได้กล่าวถึง SDGs ในรายงาน อีกทั้งเป้าหมายดังกล่าวยังได้ผลักดันให้บริษัทต่าง ๆ ดำเนินโครงการเกี่ยวกับความยั่งยืนในรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลายซึ่งล้วนมีส่วนช่วยในการบรรลุเป้าหมายความยั่งยืนของโลก ดังนี้

 

     ให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวและสุขภาวะของมาตรฐานอาคาร การช่วยสนับสนุนในด้านสุขภาพและสุขภาวะของมนุษย์มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ ในภาคส่วนธุรกิจ เพราะการจัดการให้สภาพแวดล้อมภายในอาคารมีคุณภาพอากาศที่ดีและมีประสิทธิภาพในด้านต่าง ๆ ที่ช่วยส่งผลดีต่อสุขภาวะจะช่วยให้บริษัทสามารถคุ้มครองพนักงานภายในอาคารและเพิ่มผลิตภาพในการทำงานได้

     รายงานข้อมูลเชิงลึกและผลการดำเนินงานจากข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม การที่นักลงทุนสีเขียว ผู้บริโภค และหน่วยงานกำกับดูแลนั้นต่างมีความต้องการและเรียกร้องให้บริษัทจัดให้มีทำรายงานด้านความยั่งยืนกันมากขึ้นนั้น ได้ทำให้การจัดทำรายงานที่ครอบคลุมจากทั้งองค์กรกลายมาเป็นเรื่องที่ถูกนำไปปฏิบัติโดยทั่วไปอย่างรวดเร็ว

     ใช้นวัตกรรมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต - ในขณะที่พื้นที่ตัวเมืองและประชากรโลกกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว โซลูชั่นในการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพนั้นได้กลายมาเป็นปัจจัยที่มีความจำเป็นอย่างเร่งด่วน โดยบริษัทต่าง ๆ จะมุ่งดำเนินการในเรื่องนี้ต่อไปโดยดำเนินการตรวจสอบกระบวนการรีไซเคิลและกลยุทธ์การจัดการของเสียในรูปแบบต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด

     การเพิ่มขึ้นของเศรษฐกิจหมุนเวียน - Global W-waste Monitor ได้คาดการณ์ว่าขยะอิเล็กทรอนิกส์จะเพิ่มขึ้นเป็น 52.2 ล้านตันภายในปี 2021 ดังนั้นการบริโภคและการผลิตอย่างมีความรับผิดชอบมากขึ้นโดยใช้โมเดลธุรกิจหมุนเวียนจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง บริษัทต่าง ๆ จะมุ่งปฏิบัติเพื่อให้บรรลุตามโมเดลธุรกิจหมุนเวียนเชิงนวัตกรรม ซึ่งจะสร้างความยั่งยืนในระบบเศรษฐกิจแบบใหม่

     การออกข้อบังคับเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซคาร์บอน – ขณะที่หลาย ๆ ประเทศต่างออกกฎข้อบังคับเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซคาร์บอนเพื่อบรรเทาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนั้น ธุรกิจต่าง ๆ เองก็มีความพยายามเพิ่มการรายงานการปล่อยก๊าซคาร์บอนในธุรกิจของพวกเขาด้วยเช่นกั

 

"เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้เห็นธุรกิจชั้นนำในเอเชียนำแนวทางเพื่อความยั่งยืนไปใช้ในกลยุทธ์ การรายงาน และการปฏิบัติงานประจำวันในการดำเนินธุรกิจของตน ขณะที่บริษัทท้องถิ่นได้เพิ่มการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนพร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ UL จะทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นความเชี่ยวชาญ โซลูชั่น และการสนับสนุนต่อไป" Alberto Uggetti รองประธานและผู้จัดการทั่วไปแผนกสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน บริษัท UL กล่าว

 

UL เป็นบริษัทชั้นนำที่ให้บริการโซลูชั่นเกี่ยวกับความปลอดภัยและความยั่งยืนที่มุ่งเน้นแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งบริษัทนั้นมีบทบาทในการบริหารจัดการโครงการความยั่งยืนที่เป็นที่ยอมรับและจริงจังในระดับโลก อย่างเช่น UL GREENGUARD สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนต่ำ และ UL ECOLOGO ซึ่งเป็นการรับรองมาตรฐานสำหรับผลิตภัณฑ์ที่สามารถลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมได้สำเร็จ นอกจากนี้ยังมีซอฟต์แวร์และเครื่องมือสำหรับการจัดทำรายงาน เช่น UL's 360 Software และ Turbo Carbon™ ทั้งนี้ บริษัท UL ให้การสนับสนุนบริษัททั่วโลกด้วยโซลูชั่นที่สร้างความโปร่งใสและความไว้วางใจด้วยการทดสอบ การลงมือตรวจสอบ และการให้การรับรอง

 

ดาวน์โหลดรายงานฉบับนี้ได้ที่ five-sustainability-trends-businesses-asia  หรือดูเอกสารอื่น ๆ และโซลูชั่นของเราได้ทางเว็บไซต์ www.UL.com