วสท. และวิศวกรอาสา ลงพื้นที่มอบสิ่งของช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.สุราษฎร์ธานี
 


น้ำใจไทยช่วยไทย เราไม่ทิ้งกัน...วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) นำโดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วสท.,นายธนินท์รัฐ เมธีวัชรรัตน์ ประธานสาขา วสท.ภาคใต้เขต 1 และเหล่าวิศวกรอาสา ลงพื้นที่นำถุงยังชีพซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ของสุราษฎร์ธานี โดยมอบสิ่งของช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมภาคใต้ ณ วัดทุ่งเซียด ตำบลท่าโรงช้าง, วัดดอนมะลิ และหมู่บ้านดอนมะลิ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี